Návod, ako zarobiť 3000 eur mesačne. Stačí byť vtipný

Redakcia / 9. októbra 2018 / Lifehacking

Do nášho štú­dia sme do­stali člo­veka, kto­rého po­zná celý in­ter­net. Stand up ko­mik, ktorý si ne­be­rie ser­vítky pred ústa – Ivo La­di­žin­ský alias La­dižo z Tem­ných ke­cov.

Pre­zra­dil, koľko si vie ši­kovný ko­mik na Slo­ven­sku za­ro­biť, či je preňho ne­jaká téma tabu alebo či nie­kedy ľu­to­val vtip. Na­vyše po­ve­dal, čo naj­hor­šie sa stand up ko­mi­kovi môže na pó­diu stať.

Pridať komentár (0)