Nemoč­te tu, močí­me späť! Vtip­né rie­še­nie, ako zabrá­niť moče­niu na vaše budo­vy

Ľudovít Nastišin / 9. marca 2015 / Business

Verej­né moče­nie na uli­ci v St. Pau­li blíz­ko Ham­bur­gu už nie je také jed­no­du­ché, ako tomu bolo dote­raz. Ste­ny nie­kto­rý­ch budov tam totiž natre­li špe­ciál­nou hyd­ro­fób­nou far­bou, kto­rá odrá­ža aké­koľ­vek teku­ti­ny späť tam, odkiaľ pri­šli.

 

 

Je to jednoduchý výsledok situácie, ktorá sa často opakovala v istej známej oblasti, kde si noční chodci často krát uľavovali opretí o steny budov. Obyvatelia sa rozhodli, že toto riešenie im nie len že pomôže s ochranou ich budov, ale rovnako aj vykoná mokrú pomstu, ktorá ja jasnou správou, že takéto úkony sa tam už viac nestrpia.

Zo slušnosti  však dostanú potenciálni uľavovači výstrahu. Agentúra Reuters uviedla, že na týchto stenách sú umiestnené aj nápisy: "Do not pee here! We pee back!"

 

 

Táto farba, ktorá sa predtým používala ako náter lodí nie je najlacnejšia. Šesť metrov štvorcových takejto farby vás bude stáť na 500 euro. Avšak ľudia, ktorí stoja za týmto riešením hovoria, že šetria peniaze na upratovacích prácach.

 

 

Zdroj: time. com, foto: boredpanda.com

Pridať komentár (0)