Neseda: Slováci navrhli inteligentnú stoličku, ktorá bojuje proti civilizačným chorobám

  • Neseda je projekt, za ktorým stoja Vlado Zlatoš a Michal Truban. Pomocou inteligentnej stoličky sa rozhodli bojovať proti problémom sedavého života.
collage
  • Neseda je projekt, za ktorým stoja Vlado Zlatoš a Michal Truban. Pomocou inteligentnej stoličky sa rozhodli bojovať proti problémom sedavého života.

Aj keď si to mnohí z nás neuvedomujeme alebo nechceme uvedomiť, že sedavý životný štýl je jedným z hlavných problémov modernej civilizácie. Spôsobuje napríklad zvýšené riziko rakoviny, cukrovky alebo infarktu.

Obrovské časti dňa trávime sedením pri práci alebo pri oddychu. Nehovoriac o autách, výťahoch a pohyblivých schodoch. Niektorí ľudia počas dňa neprejdú viac ako pár metrov, ktoré ich delia od chladničky. V mene komfortu sme obetovali svoje zdravie a skôr či neskôr na to doplatíme.

Vlado Zlatoš a Michal Truban sa rozhodli postaviť tomuto problému zoči-voči a vytvorili unikátnu stoličku s príznačným názvom NESEDA.

14379927_338532863152552_2642915036432055022_o

“V prvom rade tým rie­šime vlastné prob­lémy, ale tento prob­lém (ne)sedenia nie je oje­di­nelý a máme mnoho záu­jem­cov o túto sto­ličku. Idea však v praxi fun­guje fan­tas­ticky a svoje staré kreslo som už dávno vyho­dil. Na ničom inom sa už neo­platí (ne)sedieť,” tvrdí Vlado Zlatoš.

Idea Nesedy vychádza z faktu, že ľudské telo bolo stvorené na pohyb a neexistuje jediná najlepšia poloha na sedenie. Stolička teda umožňuje niekoľko rôznych spôsobov sedenia. Či už v tureckom sede, v drepe alebo v kľaku, podstatou Nesedy je pravidelné menenie polôh.

colllage

Okrem mechanického riešenia bude konečná verzia stoličky vybavená aj senzormi na zbieranie údajov o štýle sedenia. Tie potom budú vyhodnotené v aplikácii, pomocou ktorej si budeš môcť efektívnejšie upraviť svoj životný štýl.

“Logiku komu­ni­ká­cie medzi sen­zormi, či apli­ká­ciou máme však navr­hnutú i otes­to­vanú. No aktu­álne nás pro­ces vývoja samot­nej sto­ličky natoľko zaťa­žuje (časovo, finančné, kapa­citne,) že vývoj sen­zo­ric­kých ele­men­tov jed­no­du­cho nie je v tejto fáze možný,” hovorí Michal Truban.

Prvá verzia tak nebude obsahovať žiadne senzory. Do ďalšej verzie plánujú pridať aj jednoduchý senzor, ktorý si budú môcť nainštalovať aj majitelia prvého modelu. Tento senzor bude jednoducho monitorovať ako dlho na stoličke sedíš.

sketch1

Plánovaná verzia 2.0 by mala mať senzory zabudované už v sedáku, ktorý si majitelia predchádzajúcich verzií taktiež budú môcť vymeniť.

“Dnes je výzva vývoj, pro­to­ty­pi­zá­cia, či opti­ma­li­zá­cia výroby, zaj­tra bude výzva apli­ká­cia a sen­zo­rika (pro­to­typ či veľ­ko­vý­roba) a neskôr bude výzva pre­nik­núť na zahra­ničné trhy, kde je poten­ciál pro­duktu naozaj veľký.”

Samotný nápad sedenia v rôznych polohách má určite potenciál na úspech. Zámer zapojiť Nesedu do IoT (Internet of Things) robí už beztak unikátny projekt ešte zaujímavejším.

Najnovšie bol odhalený konečný dizajn stoličky od slovenského štúdia Werkemotion. Farby sú podľa Vlada Zlatoša ešte experimentálne, no prvé stoličky by mali vyzerať takto.

14324594_339655636373608_8256419660007997780_o

Ak ťa Neseda zaujala, prečítaj si rozhovor s jej autormi TU.

zdroj fotografií: neseda.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech