Opäť nová onli­ne video­po­ži­čov­ňa?

Šandi / 28. marca 2014 / Tools a produktivita

Tele­fó­ni­ca si u agen­tú­ry Ipsos necha­la vypra­co­vať pries­kum o tom, akým spô­so­bom Česi sle­du­jú fil­my a videá. Dve tre­ti­ny ľudí fil­my sle­du­jú v tele­ví­zii, polo­vi­ca ich sťa­hu­je z inter­ne­tu a štvr­ti­na ich sle­du­je onli­ne. Hlav­ným zdro­jom inter­ne­to­vé­ho video obsa­hu je You­Tu­be (43,7%), nasle­du­je Ulož.to (23%), mix ostat­ný­ch slu­žieb robí 31% a dáv­no zabud­nu­tý RapidS­ha­re má prek­va­pi­vo 2,3%. Dve tre­ti­ny sú ochot­né za obsah pla­tiť. A typic­kým pirá­tom je slo­bod­ný muž vo veku 18 – 24 rokov.

Zaujímavá je však veta z tlačovej správy. "Potvrdili sme si, že ľuďom nevadí za sťahovanie filmov platiť. Problém je, že legálnych možností moc nemajú, alebo o nich nevie. Pre takmer tri štvrtiny Čechov sa chcú pri sťahovaní filmov pohybovať v medziach zákona, preto od apríla sprístupníme online ponuku viac ako tisícky filmov. Najväčší záujem čakáme o novinky, ktoré boli nedávno uvedené v kinách. "

Ak nás teda O2 môže niečím prekvapiť , tak je to otvorenie Videotéky pre všetkých. Asi by to tiež znamenalo možnosť sledovať filmy priamo v prehliadači či mobilných aplikáciách . Bez toho by O2 nemalo šancu . Na webe o2tv.cz firma píše , že sa niečo chystá . Na pozadí beží ukážka z filmu Gravitácia , a tú prekrýva formulár pre zadanie e - mailovej adresy . Pre 10 000 najrýchlejších chystá O2 darček , najskôr voucher pre zapožičanie filmu zadarmo.

Trh s on-demand službami začína byť veľmi rýchlo saturovaný, nie je tomu tak len u nás a v Čechách, ale aj v zahraničí, kde tento týždeň oznámil Amazon záujem vstúpiť na trh s vlastnými set-top boxami a konkurovať tak firmám ako Roku, Apple Tv a Google Chromecast. Každý z veľkých hráčov chce ovládať on-demand televíziu budúcnosti, no už teraz je zrejmé, že sa to môže podariť len hrstke z nich.

Rozhodne máme radosť , že pribúda služieb pre legálne sledovanie filmov alebo seriálov. Okrem obligátneho Voya , Topfun, vlani znovu odštartoval KlikTV , bol spustený projekt legálneho zdieľania 31s.cz , niektoré filmy zadarmo ponúka Zoznam alebo Prima a naposledy prišlo inovatívne Ivio . Ako presne bude vyzerať nový projekt O2, na to si budeme musieť minimálne týždeň počkať.

Zdroj: o2.cz, venturebeat.com, cnews.cz

Pridať komentár (0)