NOVÁ ŠTÚDIA: Táto činnosť zvyšuje účinnosť vakcíny proti COVID-19 až o 50 %

  • Vyšla nová štúdia, ktorá upriamuje pozornosť na dôležitosť fyzickej aktivity
  • Aktívny človek má podľa štúdie o 50 % vyššiu pravdepodobnosť, že bude mať po očkovaní vyšší počet protilátok
  • Vyšla nová štúdia, ktorá upriamuje pozornosť na dôležitosť fyzickej aktivity
  • Aktívny človek má podľa štúdie o 50 % vyššiu pravdepodobnosť, že bude mať po očkovaní vyšší počet protilátok

Vedci z Glasgow Caledonian University prišli s novou štúdiou, ktorá zistila, že je o 50 % pravdepodobnejšie, že aktívni ľudia budú mať po očkovaní vyššie protilátky oproti fyzicky neaktívnym ľudom.

Ako WE Forum uvádza, výskum tiež ukázal, že 30 minút aktivity počas každého dňa v týždni znižuje riziko ochorenia a úmrtia na infekčné choroby až o 37 %. Podľa autora štúdie, profesora Sebastiena Chastina, predstavujú tieto zistenia dôležité dôsledky pre budúce pandemické aktivity.

Aj napriek tomu, že spolu s vakcínami prišla nádej, úmrtia a prípady koronavírusu stále pribúdajú na celom svete.

Pri pokuse o získanie kolektívnej imunity, je podľa WE Forum najpravdepodobnejším scenárom najbližších rokov to, že COVID-19 bude podobný iným infekčným chorobám. Teda budeme ho vnímať, ako napríklad chrípku, pričom stále sa budeme musieť chrániť.

šport Štúdia koronavríus covid-19 aktivita
zdroj: Unsplash/Alora Griffiths

Šport ti v tom môže pomôcť

Je všeobecne známe, že fyzická aktivita je jedným z najefektívnejších spôsobov prevencie chronických chorôb. Spadá tu aj celkový zdravý životný štýl. Potvrdzuje to aj štúdia z roku 2008, ktorá zistila, že fyzická nečinnosť je každoročne zodpovedná za viac ako päť miliónov predčasných úmrtí.

štúdii, na ktorej pracovali vedci z Glasgowa, boli systematicky zhromažďované a prehodnocované všetky dostupné dôkazy týkajúce sa vplyvu fyzickej aktivity na riziko ochorenia a úmrtia na infekčné choroby.

Ako WE Forum objasňuje, štúdia bola vykonaná príliš skoro, aby zahŕňala výskum samotného koronavírusu, avšak aj napriek tomu sú zistenia vysoko relevantné pre súčasnú odpoveď na pandémiu.

Považuješ fyzickú aktivitu za dôležitú?

Vakcína lepšie účinkuje, ak si fyzicky aktívny

Dokopy 6 štúdií zahŕňalo viac ako pol milióna účastníkov. „Našli sme konzistentné a presvedčivé dôkazy, že splnenie odporúčaných pokynov pre fyzickú aktivitu – 30 minút aktivity, päť dní v týždni – znižuje riziko ochorenia a úmrtia na infekčné choroby o 37 %,“ uvádza autor štúdie.

Vedci taktiež našli spoľahlivé dôkazy o tom, že pravidelná fyzická aktivita posilňuje samotný imunitný systém. V rámci 35 nezávislých randomizovaných kontrolovaných štúdií bolo zistené, že pravidelná fyzická aktivita viedla k zvýšeným hladinám protilátkového imunoglobulínu IgA.

Táto protilátka obaľuje sliznicu ľudských pľúc a ďalších častí tela, kam môžu vstupovať vírusy a baktérie. Pravidelná fyzická aktivita podľa vedcov tiež zvyšuje počet CD4 + T buniek. Tie sú zodpovedné za varovanie imunitného systému pred útokom vírusu, taktiež regulujú jeho reakciu, informuje WE Forum.

„V randomizovaných kontrolovaných štúdiách, ktoré sme študovali, sa vakcíny javia účinnejšie, ak sa podávajú ľudom, ktorým je blízka fyzická aktivita,“ objasňuje výskum. Aktívny človek má podľa výslednej štúdie o 50 % vyššiu pravdepodobnosť, že bude mať po očkovaní vyšší počet protilátok ako niekto, kto nie je aktívny.

šport Štúdia koronavríus covid-19 aktivita
zdroj: Unsplash/Jonathan Borba

Fyzická aktivita odráža choroby

Podľa vedcov existujú tri mechanizmy, vďaka ktorým je fyzická aktivita účinným liekom proti infekčným chorobám.

Po prvé, chráni pred rizikovými faktormi závažnej a smrteľnej infekcie. U fyzicky aktívnych ľudí je menšia pravdepodobnosť vzniku obezity, cukrovky, dýchacích a kardiovaskulárnych chorôb. Epidemiologické štúdie preukázali, že COVID-19 a ďalšie respiračné infekčné choroby sú závažnejšie pre ľudí, ktorí trpia spomínanými chorobami.

Fyzická aktivita tiež znižuje stres a chronické zápaly, čo znižuje pravdepodobnosť nepriaznivých a smrteľných infekcií. Ako WE Forum uvádza, väčšina úmrtí na COVID-19 a zápal pľúc bolo dôsledkom nekontrolovanej zápalovej reakcie.

Imunitný systém je silnejší, ak športuješ

Je teda zjavné, že fyzická aktivita hrá v boji proti infekčným chorobám a pandémiám dôležitú úlohu. Podľa vedcov by sa športové činnosti mali v boji so súčasnou pandémiou, ale taktiež z dlhodobého hľadiska, využívať efektívnejšie.

Aj napriek tomu, že mnoho odborníkov apeluje na dôležitosť fyzickej aktivity, v uplynulom roku bol globálne zaznamenaný zjavný pokles ľudí, ktorí sú športovo aktívni.

Ako vedci upozorňujú, z krátkodobého hľadiska to môže mať za následok zvýšenie zraniteľnosti populácie voči infekčným a chronickým chorobám. Z dlhodobého hľadiska to zvýši nielen počet chorých ľudí, ale tiež aj sociálne a ekonomické náklady.

Zdroje: Springer, WE Forum

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech