Nové a často účinnejšie lieky ti na Slovensku štát nepreplatí. Ministerstvo sa to však konečne chystá zmeniť

  • Ministerstvo plánuje podporiť vstup nových inovatívnych liekov na náš trh
  • Slovákom tak chcú konečne zabezpečiť terapie, ktoré sú v iných krajinách už bežne dostupné
Lieky
Unsplash/Sharon McCutcheon
  • Ministerstvo plánuje podporiť vstup nových inovatívnych liekov na náš trh
  • Slovákom tak chcú konečne zabezpečiť terapie, ktoré sú v iných krajinách už bežne dostupné

Ministerstvo zdravotníctva má v pláne podporiť vstup nových liekov. Pôjde o inovatívne lieky účinnejšie pri závažných chorobách, ale aj ich generické a biologicky podobné alternatívy, ktoré sú lacnejšie a znížili by tak finančné náklady z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Potešia sa však taktiež pacienti: „Prioritnou motiváciou novelizácie zákona je zabezpečiť pre pacientov nové terapie, ktoré sú bežne dostupné v iných európskych krajinách,“ uviedlo Ministerstvo zdravotníctva.

Chcú predísť odchodu nenahraditeľných liekov z úhradového systému

V pláne majú tiež priniesť preventívne opatrenia, ktoré majú predísť zmiznutiu nenahraditeľných liekov zo zoznamu tých preplácaných. Zvýšiť by sa mala aj efektívnosť a účelnosť vynakladania verejných zdrojov na lieky a iné zdravotnícke technológie. 

Vyplýva to z legislatívneho zámeru novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného poistenia.

O preplácaní rozhoduje tvoja zdravotná poisťovňa

Na Slovensku väčšina inovatívnych liekov hradená nie je, priznáva rezort. Existuje možnosť, že ti takýto liek preplatia, no v každom prípade o tom rozhoduje zdravotná poisťovňa individuálne. To znamená, že len tvoja poisťovňa určí, či budeš, alebo nebudeš mať prístup k liečbe inovatívnymi liekmi, a do akej miery ti ich preplatia.

Právna úprava, ktorá platí teraz, neumožňuje flexibilne odrážať situáciu na trhu. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že preto nie je možné napríklad zohľadniť úsporu, ktorú alternatívne lieky (tzv. generiká) prinášajú.  

Práve kvôli tomu často môžeš kúpiť v lekárni výlučne ten liek, ktorý má vyšší doplatok. Ak sa nič nezmení a nebude možné zohľadniť trh, držitelia registrácie liekov sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodnú komerčne a nenahraditeľný liek zo slovenského trhu stiahnu, alebo ho nechajú dostupný len pre prípady individuálnych výnimiek. Ten však administratívne zaťažuje lekárov aj zdravotné poisťovne.

Návrh by mal ísť do pripomienkového konania v auguste.

Zdroj: TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK