Nuda v Stu­pa­ve? Nehro­zí. Na zastáv­ky umiest­ni­li kniž­ni­ce

Simona Hanzelová / 17. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: mkic.sk

Vyze­rá to tak, že zo Stu­pa­vy sa postup­ne stá­va raj všet­ký­ch kni­ho­mo­ľov. Poli­ce s kni­ha­mi, kto­ré si môžeš pop­ri čaka­ní na najb­liž­ší spoj pre­čí­tať, momen­tál­ne náj­deš až na šty­ro­ch stu­pav­ský­ch auto­bu­so­vý­ch zastáv­ka­ch.

Za celou milou myšlienkou stojí Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave, ktoré prvú takúto knižničku umiestnilo na autobusovú zastávku už pred tromi rokmi, a to v rámci projektu skrášlenia mesta Stupava. Zastávka bola vtedy prerobená na obývačku, s textilnými dekoráciami, kvetináčmi, stolíkom a policou na knihy. Práve nápad s policami na knihy sa ujal natoľko, že ich mesto Stupava zriadilo až na štyroch autobusových zastávkach.

zdroj: mkic.sk

Tieto malé knižničky budú všetkým knihomoľom čakajúcim na autobusových zastávkach k dispozícii vždy od apríla do októbra, kedy knihám nehrozí znehodnotenie pod vplyvom počasia.

"Počas sezóny knižničky dopĺňajú vyradenými a darovanými knihami knihovníčky Mestskej knižnice Ruda Morica, ale aj obyvatelia mesta svojimi nepotrebnými knihami," povedal pre portál Bratislava24.sk Milan Greguš z Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave.

Knižnice však nie sú iba skvelým prostriedkom, ako počas čakania na autobus zmysluplne stráviť čas, ale sú aj vizuálnym skrášlením zastávok, ktorým dodávajú útulnú atmosféru.

zdroj: mkic.sk

Zámerom celého projektu je dokázať, že aj čakanie na autobus možno stráviť príjemne a zmysluplne, s knihou v ruke. Stupavčania tak už počas čakania nemusia nervózne hľadieť na hodinky či do smarfónov.

A čo ty, privítal by si takúto knižnicu aj na tvojej autobusovej zastávke?

 

Pridať komentár (0)