Nuts­chell Came­ra — keď sa vám sociál­ne sie­te zda­jú už nud­né

Lukáš Gašparík jr. / 10. februára 2015 / Business

Pre­zen­tač­ná plat­for­ma Pre­zi pri­chá­dza s vlast­nou mobil­nou apli­ká­ci­ou. Ide o apli­ká­ciu, kto­rá pre­me­ní vaše fot­ky na mini-fil­my.

 

Ak máte už nejakú skúsenosti s Prezi, tak určite viete, že tam môžete nájsť veľké množstvo efektov. A presne toto bolo aj základom pre vytvorenie novej mobilnej appky Nutschell Camera. Funguje to úplne jednoducho. Stačí ak odfotíte 3 fotky a appka vám z nich automaticky vyskladá jednoduchú animáciu. Do tejto animácie môžete následne jednoducho pridať rôzne efekty či texty a takto upravený mini-film môžete zdieľať na sociálnych sieťach. Táto appka je zatiaľ dostupná iba pre jabĺčkarov :)

 

 

Ak vás už nudia obyčajné fotografie či videá na sociálnych sieťach, appka Nutschell vám pomôže oživiť ich obsah. Takže sťahujte, skúšajte, oživujte :)

 

zdroj: thenextweb

 

Pridať komentár (0)