O vodičák môžeš prísť aj bez toho, aby si porušil predpisy či vôbec sadol za volant. Na toto si daj pozor

  • Finančná správa má vo svojich rukách nástroj na vymáhanie nedoplatkov, o ktorom mnoho Slovákov vôbec netuší
  • Kvôli nezaplatenej pokute či poplatkom môžeš prísť aj o vodičský preukaz
pokuta peňaženka peniaze vodičský
TASR/Pavel Neubauer, Pixabay/analogicus
  • Finančná správa má vo svojich rukách nástroj na vymáhanie nedoplatkov, o ktorom mnoho Slovákov vôbec netuší
  • Kvôli nezaplatenej pokute či poplatkom môžeš prísť aj o vodičský preukaz

Finančnej správe sa vďaka novele daňového poriadku rozšírili možnosti pri vymáhaní daňových nedoplatkov fyzických osôb. Od začiatku tohto roka platí, že v prípade, ak sa exekútorom nepodarí vymôcť nedoplatok inými formami, exekútor môže pristúpiť k zadržaniu vodičáku.

Finančná správa deklaruje, že takýto spôsob exekúcie uskutočňuje podľa zásady primeranosti. Zohľadňuje sa aj to, či človek komunikuje so správcom dane, a či má aj iný majetok, ktorý možno postihnúť exekúciou.

S políciou je to horšie, ako sa predpokladalo. Policajný zbor opustí veľa policajtov, medzi nimi aj top esá

Aký je postup?

Pred začatím daňovej exekúcie exekútor preverí, či dlžník vôbec má vodičský preukaz. Následne vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania a dlžníkovi zašle daňovú exekučnú výzvu.

V nej bude upozornený, že v prípade, ak vymáhaný nedoplatok nebude v danej lehote zaplatený, vydá príkaz na zadržanie vodičského preukazu.

Ak tento nedoplatok nezaplatíš, exekútor daňový exekučný príkaz posunie priamo polícii. Tá ti vodičák jednoducho zablokuje v ich informačnom systéme. 

Mali by neplatičom brať vodičáky?

Keď ťa potom ako dlžníka zastaví pri kontrole policajt, zistí, že tvoj vodičský preukaz je oficiálne zadržaný. Ak vymáhaný nedoplatok vyrovnáš, exekútor musí bezodkladne vydať rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania, a to doručí polícii. Tá sa potom postará o odblokovanie tvojho dokladu.

Komu nesmú zadržať vodičák?

Aj v tomto prípade však existujú výnimky, kedy finančná správa nebude mať právo dlžníkovi zadržať doklady. Je to v prípade ľudí, u ktorých je príjem priamo podmienený držbou vodičského preukazu – napríklad u vodičov z povolania.

policia
zdroj: MZVSR

Ak je tomu tak, dlžník je povinný to preukázať napríklad v odvolacom konaní. Naopak, u dlžníkov, ktorí auto využívajú iba na prepravu či na cestu z a do práce, sa tento spôsob exekúcie uplatniť môže. 

Tento pomerne nový spôsob exekúcie môže finančná správa uplatniť na všetky nedoplatky evidované daňovými a colnými úradmi. Mal by si si preto strážiť prípadné colné dlhy či pokuty a iné platby, ktoré sú vymerané podľa colných predpisov. Zoznam všetkých daňových dlžníkov zverejňuje finančná správa na svojom portáli.

Odborníci upozorňujú, že daňoví dlžníci by mali okamžite aktívne komunikovať s colným alebo daňovým úradom. Hľadať alternatívy a riešenia by si mal už v momente, keď vieš, že tvoja finančná situácia sa zhoršila, a nebudeš schopný zaplatiť daň v lehote splatnosti.

Článok bol pôvodne vydaný v decembri 2020.

Zdroje: Finančná správa, MVSR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK