Objavte virtuálnu realitu na konferencii ENERGOFÓRUM® 2019

  • Aké sú možnosti využitia virtuálnej reality pre biznis? Hoci verejnosť vníma tento koncept skôr ako zábavku pre mládež, herný segment nie je jediným, kde virtuálna realita nachádza široké uplatnenie.
  • Pre nadšencov inovatívnych technológií aj bežných zvedavcov bude na odbornej konferencii ENERGOFÓRUM® 2019 pripravená špeciálna inštalácia, na ktorej môžu zažiť „VR-ku“ na vlastnej koži.
  • Aké sú možnosti využitia virtuálnej reality pre biznis? Hoci verejnosť vníma tento koncept skôr ako zábavku pre mládež, herný segment nie je jediným, kde virtuálna realita nachádza široké uplatnenie.
  • Pre nadšencov inovatívnych technológií aj bežných zvedavcov bude na odbornej konferencii ENERGOFÓRUM® 2019 pripravená špeciálna inštalácia, na ktorej môžu zažiť „VR-ku“ na vlastnej koži.

Revolúcia v zaškoľovaní zamestnancov

S nedostatkom expertov v technických odboroch bojujú podniky po celej Európe. Na Slovensku je tento trend posilnený aj tým, že naše školstvo má vo väčšine prípadov ťažkosti vyprodukovať „hotových“ odborníkov. Maslo na hlave však majú viacerí. Domácu úlohu si nesplnili ani mnohé domáce firmy, ktoré nepracovali dlhodobo a systematicky na tom, aby si vychovali novú generáciu svojich zamestnancov. Vplyvom automatizácie sa vytvára silný tlak na pracovné miesta, prevažne nízko kvalifikované pozície.

No technici musia plniť čoraz univerzálnejšie úlohy – nároky na ich odbornosť sa tak zvyšujú. Zároveň rastie tlak na čo najdlhšie prevádzkovanie zariadení s čo najmenším počtom odstávok. Na strane druhej, ak je odstávka nevyhnutná, technici musia vykonať potrebné úpravy vo veľmi krátkom čase. „Nemožno očakávať, že takéto náročné úkony vykonajú pracovníci bez chyby a navyše pod tlakom na rýchlosť, keďže ide o úkon, ktorý vykonávajú iba raz za niekoľko rokov,“ vysvetľuje Juraj Bezděk, expert spoločnosti sféra.

zdroj: energoforum

Tréning expertov vo virtuálnom prostredí

Riešením tejto výzvy môže byť virtuálna realita. Potreba stavať tréningové makety pre zaškoľovanie expertov je minulosťou. „Za zlomok nákladov je možné celú scénu namodelovať v počítači a následne trénovať práve vo virtuálnej realite,“ zdôrazňuje. „Jednotlivé úkony je možné natrénovať do posledného detailu, až do úrovne, že systém sleduje presný počet zatiahnutí matice, zodpovedajúci reálnemu svetu.“

Odborníci už nemusia mať za sebou roky skúseností. Jednotlivé úkony si môžu dokonale natrénovať v prostredí virtuálnej reality. „Zároveň je to ideálny nástroj na školenie nových pracovníkov, ktorí potrebné skúsenosti ešte nemajú. Tréning v reálnej prevádzke je vždy problematický, navyše so sebou nesie veľké riziko úrazu alebo  poruchy. Tieto komplikácie dokáže virtuálna realita úplne eliminovať.“

Chcete si vyskúšať, ako chutí virtuálna realita? Na konferencii ENERGOFÓRUM® 2019 bude pripravený špeciálny stánok spoločnosti sféra, ktorá je organizátorom podujatia. Okrem toho na vás čakajú prednášky dvoch zahraničných top spíkrov a ďalších 32 odborníkov, ktorí rozoberú najhorúcejšie témy slovenskej a európskej energetiky.

Nezmeškajte konferenciu nabitú energiou!

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2019 sa koná 17. – 18. októbra v hoteli Partizán na Táľoch, kde sa opäť  stretnú predstavitelia najvýznamnejších spoločností, inštitúcií a združení zo sektora energetiky.

Záštitu nad konferenciou ENERGOFÓRUM® prevzalo aj v roku 2019 Ministerstvo hospodárstva SR.

Všetky potrebné informácie a podrobný program podujatia nájdete na webe www.energoforum.sk.

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech