Od zajtrajšieho dňa začína veľké sčítanie obyvateľov. Výsledky môžu ovplyvniť aj budovanie škôl a infraštruktúry

  • Od 15. februára na Slovensku prebieha sčítanie obyvateľov
  • Trvať bude do 31. marca 2021
Sčítanie obyvateľov
instagram/sodb_2021, TASR/Ján Krošlák
  • Od 15. februára na Slovensku prebieha sčítanie obyvateľov
  • Trvať bude do 31. marca 2021

Posledné sčítanie obyvatelia absolvovali v roku 2011. V tom čase sa však formuláre vypĺňali ručne. Od zajtrajšieho dňa nás ale bude čakať prvé sčítanie v elektronickej podobe. Slováci tak budú môcť robiť prostredníctvom mobilov či počítačov do 31. marca 2021.

V roku 2011 prebiehalo sčítanie obyvateľstva od 21. mája do 6. júna, pričom sa formuláre delili do troch kategórií – údaje o obyvateľovi, údaje o byte a údaje o dome. Tie spolu obsahovali 52 otázok. Novinkou formulára o obyvateľovi bolo popri trvalom pobyte aj zisťovanie jeho obvyklého bydliska, teda miesta, na ktorom sa zdržiaval prevažnú časť roka.

Pri sčítaní obyvatelia odpovedali aj na novú otázku, aký jazyk najčastejšie používajú na verejnosti aj v domácnosti.

 
 
 
 
 
Pozrite si tento príspevok na Instagrame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sčítanie 2021 (@sodb_2021)

Formuláre prispôsobené aj nevidiacim

„Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt,“ uvádza Štatistický úrad na oficiálnom webe scitanie.sk.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Dostupný bude na www.scitanie.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie SODB 2021.

Občania budú mať taktiež k dispozícii aj služby stacionárnych asistentov. Tí budú pomáhať ľuďom, ktorí sa nevedia sčítať sami, pričom kontaktné miesto s asistentmi zriadi každá obec.

Okrem spomínaných miest bude možné využiť aj služby mobilných asistentov, ktorí s formulárom prídu priamo do domácnosti. V prípade nutnosti je potrebné o to požiadať v priebehu prvých dvoch týždňoch sčítania. Spraviť tak môžeš prostredníctvom telefonátu obci alebo na call centrum.

Či už prostredníctvom asistenta, alebo osobne, budeš odpovedať na 14 otázok. Tie sa budú týkať miesta pobytu, rodiny, vzdelania, zamestnania, národnosti i náboženstva. Zachovaná ostane aj otázka týkajúca sa druhej národnosti.

Formuláre aj vysvetlivky sú nie len v slovenskom jazyku, ale aj v jazyku národnostných menšín. Text tak nájdeš aj v maďarčine, rómčine, ukrajinčine či rusínskom jazyku. Dostupné budú aj v nemčine, angličtine a aj francúzštine. Okrem cudzojazyčných prekladov budú formuláre prispôsobené aj nevidiacim a slabozrakým.

 
 
 
 
 
Pozrite si tento príspevok na Instagrame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sčítanie 2021 (@sodb_2021)

Podklad pri čerpaní eurofondov

Pri vypĺňaní formulára je ale nutné informácie udávať pravdivo, nakoľko budú ďalej slúžiť k analýzam geografického rozmiestnenia obyvateľstva. Výsledky tak budú predstavovať dôležité informácie pri budovaní sietí rôznych služieb: vozidlá integrovanej záchrannej služby, obchody, lekárne, nemocnice, školy, úrady a mnoho ďalšieho.

„Od počtu trvalo bývajúceho obyvateľstva na území obce závisí aj výška podielových daní pre obec. Údaje o obvyklom pobyte môžu zreálniť a zaktualizovať mnohé požiadavky obcí k zlepšeniu kvality života pre obyvateľov. Od vekovej štruktúry obyvateľstva na území obce závisí plánovanie počtu miest v materských školách, v základných školách či plánovanie služieb pre seniorov,“ uvádza sa na portáli.

Obciam tiež môžu výsledky zo sčítania slúžiť ako podklad pri čerpaní eurofondov. Tie môžu byť následne využité pri oprave ciest, či podpore voľnočasových aktivít aj cestovného ruchu.

Zdroje: TASR, scitanie.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK