Odte­raz vás lekár doká­že vyšet­riť aj na diaľ­ku, pomo­cou Eko Core

Ľubomír Tereš / 25. marca 2015 / Business

Nebo­lo by fajn, mať už v dneš­nej dobe úda­je o vašom zdra­vot­nom sta­ve onli­ne? Ino­va­tív­ny star­tup Eko z Kali­for­nie, kto­rý ten­to prob­lém rie­ši, dostal ďal­šiu inves­tí­ciu v hod­no­te viac ako 2 mili­ó­ny dolá­rov.

 

 

Startup Eko vyrába malé adaptéry zvané Eko Core, ktoré sa umiestňujú do strednej časti stetoskopu. Tieto adaptéry sú schopné pomocou bluetooth spojenia prenášať tlkot srdca priamo do vášho smartfónu. Mobilná appka následne pošle tieto audio údaje do cloudu, kde si ich môže špecialista stiahnúť a prehrať.

Používaním softvéru, ktorým stetoskop s adaptérom Eko Core disponuje, dokážu lekári zaznamenávať, ukladať, zdieľať a analyzovať údaje o zdravotnom stave pacientovho srdca. Podľa Eko je nový Core stetoskop prvý bezdrôtovo pripojený stetoskop umožňujúci uskutočniť tieto procesy. Spoločnosť taktiež dodáva, že schopnosť prehľadne vyhodnocovať kondíciu srdca zvýši prevenciu a úroveň zdravotnej starostlivosti.

Nové investičné “kolo“ zahájili zakladateľ Splunk-u Michael Baum, Stanford University’s StartX Fond a taktiež prispel aj John Noonan, bývaly poradca amerického ministerstva zdravotníctva. Celková vyzbieraná suma bola zhruba 2,8 milióna dolárov.

“Hoci je stetoskop ikona medicíny a lekársky najviac osvedčený nástroj, je to viac ako 200 ročná technológia, ktorá potrebuje zmenu, ”hovorí CEO a spoluzakladateľ Eko Connor Landgraf.

“Táto investícia a nadchádzajúce štúdie Kalifornskej univerzity sú prevratným krokom vpred v oblasti vývoja stetoskopov a monitorovaní srdca.“

Mobilný a internetový softvér v novom stetoskope bude pre individuálnych lekárov “for free“. Za poplatok si ho budú môcť zaobstarať nemocnice, kliniky a zdravotnícke zariadenia.

 

Zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)