Opäť sa hľadajú hviezdne projekty v oblasti zodpovedného podnikania

  • Nadácia Pontis už sedemnástykrát hľadá firmy, ktoré robia poctivý a zodpovedný biznis. Nominácie na Via Bona Slovakia 2016 sú otvorené do 20.1.2017.
pf__0795
  • Nadácia Pontis už sedemnástykrát hľadá firmy, ktoré robia poctivý a zodpovedný biznis. Nominácie na Via Bona Slovakia 2016 sú otvorené do 20.1.2017.

„Sme veľmi radi, že na Slovensku pribúdajú firmy, ktoré robia biznis férovo a zodpovedne. Firmy, ktoré si vážia svojich ľudí a snažia sa ich motivovať i aktívne zaangažovať do svojich zodpovedných projektov. Firmy, ktoré zveľaďujú svoje okolie a zlepšujú život komunity, v ktorej pôsobia. Firmy, ktoré nielen neničia životné prostredie a krajinu okolo seba, ale tiež prinášajú pozitívnu zmenu pre ľudí a Slovensko. Práve tieto firmy, ktoré robia zodpovedné aktivity nad rámec, ktorý od nich vyžaduje zákon, hľadáme aj tomto ročníku ocenenia Via Bona Slovakia,“ vysvetľuje Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis.

pf__0233

foto: Nadácia Pontis

Tento rok si posvietime na sociálne inovácie

Nadácia Pontis oceňuje firmy za ich výnimočné projekty v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie už od roku 1998. V tomto ročníku nadácia udelí ocenenie Via Bona Slovakia v šiestich kategóriách, novinkou bude špeciálna Cena za sociálne inovácie. „Chceme zdôrazniť projekty, ktoré adresujú dôležitý spoločenský problém a majú potenciál zmeniť prístup k riešeniu danej témy. V tejto špeciálnej cene odborná hodnotiaca komisia vyberie projekty, ktoré prekonávajú tradičné nazeranie na rozdelenie rolí medzi jednotlivými sektormi a ktoré spoluprácou medzi súkromným, štátnym a neziskovým sektorom vytvárajú sociálnu, ako i ekonomickú pridanú hodnotu, a prispievajú tak k spoločnému dobru,“ vysvetľuje Lenka Surotchak. Sedem spomínaných cien udeľuje nezávislá porota zložená zo zástupcov biznisu, štátnej sprá­vy, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií na základe nominácií firiem a ich osobných prezentácií. Tento rok Nadácia Pontis opäť udelí aj Cenu verejnosti, o ktorej budete môcť hlasovať i Vy na webovej stránke hlavného mediálneho partnera.

pf__0795

foto: Nadácia Pontis

Šancu majú i menšie firmy z regiónov

V roku 2015 sa o ocenenie Via Bona Slovakia uchádzalo 75 projektov. Najväčší počet nominácií (18) pritom zaslali zástupcovia do kategórie malých i stredných firiem z rôznych regiónov Slovenska.Naša krajina bude prosperovať len vtedy, keď sa o ňu všetci budeme starať. Sme veľmi radi, že mnohé menšie firmy si to uvedomujú a prinášajú svojim poctivým podnikaním hodnoty do spoločnosti aj v ekonomicky slabších regiónoch. Aj prostredníctvom nášho ocenenia chceme ukázať, že je veľa malých podnikateľov, ktorí sa starajú o svojich zamestnancov, partnerov a podporujú aktivity vo svojom okolí,“ dodáva Lenka Surotchak.

Minulý rok získala cenu v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma advokátska kancelária TaylorWessing, ktorá sa snaží zlepšovať právne prostredie na Slovensku a bojovať proti korupcii systematickými riešeniami. Spoločnosť navyše poskytuje poradenstvo mimovládnym organizáciám a médiám, zodpovedne pristupuje k výberu svojich zamestnancov a k ich kontinuálnemu vzdelávaniu, a pomáha startupom, ktoré majú potenciál napomôcť slovenskému podnikateľskému prostrediu.

pf__1010

Foto: Nadácia Pontis

Za svoj inšpiratívny projekt v kategórii Zelená firma bola ocenená spoločnosť JRK Waste Management, ktorá sa snaží prostredníctvom svojho projektu „Pre menej odpadu“ aktívne spolupracovať so samosprávami a jednotlivcami na podpore domáceho kompostovania. Firme sa v roku 2015 podarilo znížiť množstvo skleníkových plynov o viac ako 4000 ton a predísť skládkovaniu takmer 650-tisíc hektolitrov biologicky rozložiteľného odpadu.

S výnimočným projektom prišla i malá stavebná firma Obnova, ktorá získala ocenenie v kategórii Dobrý partner komunity. Firma poskytuje komplexnú obnovu a revitalizáciu historických stavieb a v duchu hesla „Pamätáme na pamiatky“ sa snaží zvyšovať informovanosť verejnosti o kultúrnom dedičstve. Jej portál Obnova.sk bol do príchodu sociálnych sietí prakticky jediným online informačným zdrojom podobného typu v rámci bývalého Česka a Slovenska. Fungovanie portálu zachránilo niekoľko desiatok pamiatok poskytnutím vhodných informácii vo vhodnom čase. Kam firmu posunulo získanie ocenia Via Bona Slovakia? „Pracujeme na nových projektoch. Rozbehli sme predaj produktov využiteľných v oblasti obnovy pamiatok, ale aj pri  udržateľnej výstavbe budov. Ide napríklad o ľanové farby, ktoré majú výbornú výdatnosť, prakticky neobmedzenú trvanlivosť, tým sa znižuje množstvo obalového materiálu, ktorý je nutné recyklovať,“ odpovedá Michal Hrčka, konateľ v spoločnosti Obnova.

Podrobné informácie o ocenení aj nominačné hárky nájdete na www.viabona.sk.

Aj vy môžete rozhodnúť o víťazovi ocenenia Via Bona Slovakia

Natrafili ste na zaujímavý produkt, ktorý je šetrný k životnému prostrediu? Ste hrdým zamestnancom malej či veľkej firmy, ktorá sa príkladne stará nielen o svojich ľudí, ale i okolitú komunitu? Viete o sociálnej inovácii, ktorou firma pomocou kreatívnych biznis modelov či spoluprácou s neziskovým sektorom prináša viditeľnú pozitívnu zmenu v našej spoločnosti? Pošlite nám Váš tip! Stačí, ak napíšete na bit.ly/ViaBonaTip názov firmy, ktorá Vás inšpirovala a stručne zdôvodnite, prečo si zaslúži ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2016.

6q5f9626

foto: Nadácia Pontis

Kategórie ocenenia Via Bona Slovakia

Hlavné ceny za celkový prístup v zodpovednom podnikaní a firemnej filantropii za rok 2016

Ceny za projekty v oblasti zodpovedného podnikania za rok 2016

Cena za sociálne inovácie

Cena verejnosti

Ktoré termíny si treba poznačiť do kalendára?

20. január 2017

Uzatvárame prijímanie nominácií.

8. – 9. február 2017

Prvé kolo hodnotenia – komisie vyberú najlepšie nominácie za rok 2016 v daných kategóriách ocenenia Via Bona Slovakia.

15.  – 16. február 2017

Firmy zo shortlistu prezentujú svoje projekty pred komisiami, ktoré vyberajú víťazov.

Apríl 2017

Na slávnostnom galavečeri vyhlásime víťazov ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2016.

Zdroj titulnej foto: Nadácia Pontis, zdroj info: Nadácia pontis

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK