Oscar: 1 a pol miliar­do­vý Start-Up so zdra­vot­ným pois­te­ním

Ľudovít Nastišin / 27. apríla 2015 / Lifehacking

Iba šest­násť mesia­cov po spus­te­ní sa pois­ťo­va­cia spo­loč­nosť Oscar pri­po­ji­la k elit­nej sku­pi­ne star­tu­pov zná­mej ako jed­no­rož­ce ale­bo tiež star­tu­py s miliar­do­vou valu­áci­ou.

 

Spoločnosť oznámila, že získala $145 miliónov od skupiny pod vedením Petra Thiela a jeho venture capital firmy. Ďalšími investormi v tomto kole boli Hong-Kongský miliardár Li Ka-shing a jeho Horizon Ventures, ďalej Wellington Management Company a Goldman Sachs. Táto investícia ohodnocuje Oscar na približne $1,5 mld., čo je viac ako trojnásobok jej poslednej valuácie z konca januára.

Oscar je silným kontrastom oproti klasickým technologickým startupovým miláčikom ako Uber či Airbnb. Zameriava sa totiž na zdravotné poistenie. Na rozdiel od ostatných poisťovní v súčasnosti operuje len v New Yorku. Svojich fanúšikov si Oscar získal na základe toho, že vymenil tradičný poisťovací model za modernejší prístup postavený na technológii a priateľskejšej zákazníckej službe. Medzi jeho inováciami je aj intuitívna web stránka - vpíšete svoje symptómy a na ich základe dostanete zoznam perspektívnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - free calls k lekárom a väčšia finančná transparentnosť.

Uvádzajú, že aktuálne sa u nich poistilo viac ako 40 000 zákazníkov, trojnásobok toho, ako to bolo pred rokom. S novým kapitálom a ďalšími štátmi, ktoré majú záujem o tom aby sa Oscar rozbehol aj u nich je na pláne veľká expanzia. Zdravotné poistenie nebolo tým najintuitívnejším priemyslom pre Kushnera, syna prominentnej rodiny obchodujúcej s realitami a venture kapitalistu, ktorý aj sám spustil tento startup. Tvrdil, že zdravotnému poisťovníctvu chýbala inovácia. "Ide o vzťah, ktorý je skutočne dôležitý ako z ľudskej tak aj finančnej perspektívy, ale nie je intuitívny", povedal Kushnera.

Pôvodný plán bol osloviť iné poisťovne s novým technologickým nástrojom, ale nevyšlo to. A tak sa rozhodli založiť vlastnú spoločnosť, aj keď z počiatku úplne nerozumeli komplexnosti tohto biznisu. Po šestnástich mesiacoch však neuveriteľne narástli a rozširujú svoju ponuky. "Skutočne verím, že našim systémom, ktorý sami vlastníme sme schopní kontrolovať našu vlastnú budúcnosť," dodal. "Vo sfére zdravotného poistenia sme ešte len v počiatkoch."

 

 

zdroj: nytimes.com

Pridať komentár (0)