Otes­tuj­te si svo­je atle­tic­ké zruč­nos­ti so slo­ven­skou hrou “Atle­tics — World Chal­len­ge”

Tomáš Kahn / 19. mája 2015 / Business

Ste špor­tov­ci a ešte rad­šej hrá­te špor­to­vé hry? Slo­vá­ci z Pixart Games uvied­li novú hru Atle­tics — World Chal­len­ge, kto­rá zaba­ví špor­tov­cov aj nešpor­tov­cov a ponúk­ne mož­nosť kon­fron­tá­cie s her­ný­mi nad­šen­ca­mi z celé­ho sve­ta.

 

"Snažili sme sa vytvoriť klasickú športovú hru, ktorá nebude unavovať svojim ovládaním ale zachová si klasický vzhľad hier z 90tych rokov " povedal Juraj Špánik, tvorca. "Chceme sa sústrediť na hráčov z celého sveta, nakoľko sú k dispozícií aj celosvetové rebríčky. V ďalšej fáze pripravujeme aj súťaže krajín a samozrejme ďalšie disciplíny. Hru sme uviedli na app store 13. mája a v súčasnosti máme 1300 hráčov z celého sveta. Najsťahovanejšia je hra v USA, GBR a SVK"

 

 

 

 

Atletics - World Challenge je športová hra, v ktorej môžete súťažiť v troch disciplínach, v ženskej aj mužskej kategórií: beh na 100m, hod oštepom a skok do diaľky. Hra vyžaduje, aby hráč ovládal atléta. Rýchlosť behu sa ovláda klikaním v ľavej časti displeja a udržiavania bielej čiary v zelenom poli, kde si atlét udržuje najväčšiu rýchlosť. V ďalších disciplínach je v hre na ovládanie aj pravá časť obrazovky, kde v prípade oštepu treba tlačidlo R podržať pokiaľ sa nedosiahne optimálny uhol 45 stupňov. V skoku do diaľky treba kliknúť na tlačidlo J v momente, keď je atlét čo najbližšie k odrazovej doske, pre získanie čo najlepšieho výsledku.

 

 

Hráči môžu vylepšovať výkon svojim atlétom dvoma spôsobmi.
1. za každý dokončený závod sa jeho výkon zlepší o 0,02% (max však o 14%)
2. za každé víťazstvo nad súperom získa hráč jeden diamant a za ne si môže hráč postupne kupovať hviezdy. Každá hviezda zvýši výkon o 2% (max o 14%). Prvá stoji 5 diamantov, napr. 7-ma, posledná, 320 diamantov.

Diamanty sa dajú zakúpiť aj prostredníctvom appstore, kde 500 diamantov stojí 1,99€ alebo 1.500 - 4.99€.

Ak chcete novú hru otestovať sťahujte TU: iOS App Store a Android Play Store.

 

 

Pridať komentár (0)