Otvoriť môžu bary, kaviarne či kúpele. Za nedodržanie hygieny však podnikom hrozia mastné pokuty

 • Prinášame veľký prehľad prevádzok, ktoré môžu byť otvorené, ako aj opatrení, ktoré musia dodržať
 • Pravidlá pre maloobchod a služby sa na Slovensku uvoľnili, no znamená to aj vyššiu hygienu a disciplínu
 • Za porušenie tohto nariadenia hrozí pokuta až do výšky 20 000 eur
BeFunky-collage (48)
Dnes môžu otvoriť prakticky všetky prevádzky, ke'd splnia zadanie hlavného hygienika. Ilustračná snímka, Pixabay.com/Richard Winter, virin000, Oliver Sjöström
 • Prinášame veľký prehľad prevádzok, ktoré môžu byť otvorené, ako aj opatrení, ktoré musia dodržať
 • Pravidlá pre maloobchod a služby sa na Slovensku uvoľnili, no znamená to aj vyššiu hygienu a disciplínu
 • Za porušenie tohto nariadenia hrozí pokuta až do výšky 20 000 eur

Keď Igor Matovič spolu s hlavným hygienikom Jánom Mikasom predstavili plán otvárania prevádzok, mnoho podnikateľov ostalo v pomykove, či vôbec môžu otvoriť.

Hlavný hygienik však vydal pomerne podrobné usmernenie a ukazuje sa, že povolenie platí na oveľa viac prevádzok, ako sa spomínalo na tlačovej besede.

Prinášame teda veľký prehľad o tom, kto môže mať otvorené a za akých podmienok. Ak totiž podnikateľ nedodrží predpisy, hrozí mu pokuta až 20 000 eur.

Niektoré prevádzky môžu byť otvorené aj vtedy, ak sú v nákupných centrách, ich zoznam nájdeš nižšie.

Čo musí podnikateľ zabezpečiť

 • Vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.)
 • Pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
 • Zachovávať odstupy osôb minimálne 2 metre
 • Počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky
 • Na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu
 • Vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov
 • Zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko
kampan zadarmo od startitup

Tu je zoznam prevádzok, ktoré môžu byť otvorené:

 1. Predajne potravín a nápojov bez možnosti konzumácie na mieste, prevádzka môže byť v nákupnom centre
 2. Predajne drogérie, prevádzka môže byť v nákupnom centre
 3. Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne, prevádzka môže byť v nákupnom centre
 4. Predajne novín a tlačovín, prevádzka môže byť v nákupnom centre
 5. Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, prevádzka môže byť v nákupnom centre
 6. Prevádzky telekomunikačných operátorov, prevádzka môže byť v nákupnom centre
 7. Prevádzky reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením, pričom je zakázané vstupovať do priestorov prevádzky a konzumovať zakúpené potraviny a nápoje na mieste, alebo na terase prevádzky, prevádzka môže byť v nákupnom centre
 8. Prevádzky poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb, vrátane sprostredkovania týchto služieb, prevádzka môže byť v nákupnom centre
 9. Prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb, prevádzka môže byť v nákupnom centre
 10. Práčovne a čistiarne odevov, prevádzka môže byť v nákupnom centre
 11. Čerpacie stanice pohonných hmôt a palív a autoumyvárne
 12. Pohrebné služby, služby pohrebiská a krematóriá
 13. Autoservisy, pneuservisy a odťahové služby, vrátane predajní náhradných dielov motorových vozidiel
 14. Služby staníc technickej kontroly a emisnej kontroly, vrátane autorizovaných a registrovaných dielní na overovanie tachografov a obmedzovačov, pracovísk kontroly originality a pracovísk montáže plynových zariadení
 15. Servisy výpočtovej a telekomunikačnej techniky
 16. Taxi služby vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru
 17. Advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia, geodeti, záhradníci, inštalatéri, obkladačov, strechárov a iných poskytovatelia služieb poskytujúcich rôzne drobné stavebné či iné práce vykonávané jednotlivcom v exteriéri
 18. Prevádzky kľúčových služieb a opravy obuvi, prevádzka môže byť v nákupnom centre
 19. Zberné dvory, výkupné miesta a skládky
 20. Predajne metrového textilu a galantérie
 21. Predajne a servisy bicyklov a detských kočíkov
 22. Prevádzky kvetinárstiev, záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2
 23. Prevádzky stavebnín, podlahových krytín, obkladov, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb, lakov a iného stavebného materiálu ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2
 24. Maloobchodné prevádzky nepatriace pod zákazy a výnimky iných bodov a písmen tohto opatrenia, s rozlohou do 300 m2 okrem druhov trhovísk neuvedených v bode 28; v prevádzkach s textilom je zároveň zakázané skúšanie odevov
 25. Prevádzky služieb nepatriace pod zákazy a výnimky iných bodov a písmen tohto opatrenia, s rozlohou do 300 m2 , okrem druhov taxi služieb neuvedených v bode 16 a druhov ubytovacích zariadení neuvedených v bode 26
 26. Ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú služby dlhodobého ubytovania (minimálne 10 dní), bez poskytovania stravovacích služieb
 27. Karanténne ubytovacie zariadenia
 28. Vonkajšie trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín a nápojov, zeleniny a ovocia, so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s umiestnením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m; Zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste
 29. Predajne automobilov a vozidiel, vrátane autobazárov
 30. Cukrárne, vrátane predajní nebalenej zmrzliny, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania
 31. Služby čistenia a dekontaminácie cisternových vozidiel ADR
 32. Služby colno-deklaračnej a špedičnej činnosti a s nimi spojených podporných služieb
 33. Služby vydávania tachografových kariet (zberných miest pre príjem týchto žiadostí)
 34. Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára
 35. Vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva
 36. Zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.
Zdroj: UVZSR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech