Papierové poháre na kávu nie sú tak ekologické, ako si myslíš

  • Jednorázový produkt je vždy nežiadúci odpad, nezáleží na tom z čoho je
  • Papierových pohárov sa vyhadzujú miliardy a majú plastové časti, preto sa ekologický význam stráca
  • Riešenie je pomerne jednoduché
Unsplash
  • Jednorázový produkt je vždy nežiadúci odpad, nezáleží na tom z čoho je
  • Papierových pohárov sa vyhadzujú miliardy a majú plastové časti, preto sa ekologický význam stráca
  • Riešenie je pomerne jednoduché

Všetko, čo má len jen jedno využitie, okamžite končí ako odpad. Dnes je reč o jednorázových pohárikoch na kávu, či iné nápoje.

Európ­sky par­la­ment (EP) nedávno pod­po­ril prvú európ­sku stra­té­giu boja proti plas­to­vému od­padu. Schvá­lená smer­nica sa týka de­sia­tich sku­pín plas­to­vých jed­no­rá­zo­vých vý­rob­kov a ry­bár­skeho vy­ba­ve­nia, ktoré podľa Európ­skej ko­mi­sie tvo­ria väč­šinu od­pad­kov náj­de­ných na európ­skych plá­žach. Papierové akože ekologické jednorázové poháre ale ostali bez stopky, pričom nie sú až tak šetrné k prírode, ako by a mohlo zdať.

V prvom rade, je to odpad a čo horšie, z jednorázového produktu. Poháriky, v ktorých sa predáva predovšetkým káva, majú aj papierovú zložku, avšak vnútro je potiahnuté plastovou fóliou, aby boli nepremokavé. A „papierový“ pohár sa napokon uzavrie plastovým viečkom, aké „ekologické.“

Tieto jednorázové poháriky by sa dali recyklovať a plastovú časť oddeľovať v špeciálnych zariadeniach, ktoré  existujú. Bolo by však potrebné poháre separovať zvlášť. To vedie k tomu, že drvivá väčšina pohárov končí v komunálnom odpade, dokonca aj tie vytriedené. Napríklad v Británii, kde takúto štatistiku sledujú, sa podarí zrecyklovať len 1 z 25 pohárov. Ešte v roku 2016 to bol 1 zo 400 pohárov.

V Európe sa preto v poslednej dobe objavilo viacero iniciatív, ktoré sa proti týmto pohárikom stavajú. V britskom parlamente sa uvažuje o zavedení špeciálnej dane za jednorázové poháre a nevylučuje sa ani ich úplný zákaz, v prípade, že sa nedosiahnu ciele spojené s ich recykláciou.

Starbucks v UK napríklad za papierové poháre vyberá poplatok 5 pencí. Pred tým, ako bol tento poplatok zavedený, si iniciatívne pýtalo iný ako jednorázový pohár len 2,2% zákazníkov. Po zavedení poplatku toto číslo stúplo na 5,8%. V USA Starbucks servíruje len 1,8 % nápojov v iných ako jednorázových pohároch.

Okrem Európy robí proti-plastové opatrenia aj napríklad Čína, ktorá zastavila dovoz plastového odpadu zo zahraničia. Jednorázové plasty a iné produkty sa snažia eliminovať aj súkromné firmy. Napríklad skupina Goldman Sachs zakázala jednorázové poháre aj vo všetkých svojich amerických kanceláriách. Rovnaký zákaz platí v Európe a strednej a východnej Ázii už dlhšie.

Je na mieste, zaoberať sa riešením jednorázových pohárov, pretože popularita kávy rýchlo vzrastá. Len od roku 2012 do roku 2017 sa v Británii zvýšil počet kaviarní o 28%. V tomto biznise sa spotrebovávajú a okamžite končia v košoch miliardy pohárov.

Ideálne by bolo mať vlastný pohárik, ktorý môžeme používať do nekonečna, ale nosiť ho stále so sebou by bolo asi dosť otravné a nepraktické. Mnohí ekologicky zmýšľajúci vedci, vyvíjajú rôzne kompostovateľné materiály. Dokonca aj Starbucks interne testuje vlastný kompostovateľný pohár bez plastovej fólie. Britský startup Niektoré kaviarne zase ponúkajú zákazníkom zľavy, keď posedia a nezoberú si kávu v jednorázovom obale. Snaha teda je a my všetci môžeme k zlepšeniu situácie prispieť, napríklad tým, že si lepšie zorganizujeme deň, na chvíľu si sadneme a kávu si vychutnáme z porcelánovej šálky.

Zdroj: Czechcrunch.cz

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK