Pho­tos­hop s nový­mi 3D vylep­še­nia­mi

Michal Sorkovský / 21. apríla 2015 / Lifehacking

Pamä­tá­te si, že kedy­si exis­to­va­li dve ver­zie Ado­be Pho­tos­ho­pu za roz­diel­ne ceny: štan­dard­ná ver­zia a roz­ší­re­ná, kto­rá obsa­ho­va­la fun­kcie 3D mode­ling a kom­po­zí­cie? Ado­be vte­dy argu­men­to­va­lo tým, že veľa pou­ží­va­te­ľov 3D fun­kcie nevy­uži­je a teda sú pre nich zby­toč­né.

 

Neskôr Adobe pridalo 3D funkcie do hlavnej verzie tak, aby boli k dispozícií cez Creative Cloud a snaží sa pravidelne tieto funkcie vylepšovať. Spolu s rastúcim záujmom o 3D tlač a technológiu s ňou spojenú, obrátilo Adobe svoju pozornosť na 3D funkcie Photoshopu. Na 3D Printshow v New Yorku spoločnosť predstavila tri nové funkcie, ktoré budú k dispozícií pre budúcu verziu ich Photoshop CC.

 

 

3D Mesh Simplification 

Táto nová funkcia poskytuje jednoduchý slider, ktorý umožňuje prispôsobiť si počet polygónov modelu. To umožňuje rýchlejšie spracovávanie a samozrejme aj zobrazenie 3D objektov na viacerých zariadeniach. Znamená to, že získate lepší výsledok a možnosti zdieľania a tlače. Hoci viacero 3D modelov má veľké číslo polygónov pre zachytenie detailu, výsledok práce nezodpovedá požadovanému vysokému rozlíšeniu. No a keďže má väčšina 3D tlačiarní nízke rozlíšenie, nadbytok polygónov by ich spomalil, rovnako ako aj zobrazovanie na tabletoch.

 

 

   

3D Bump Maps

Nadchádzajúce verzie softvéru vám umožnia vytvoriť 3D Bump Mapy z akejkoľvek fotografie a aplikovať ich ako textúry na 3D objekty konverziou fotografií na bump mapy. Táto funkcia ponúka možnosť úpravy výšky a hĺbky reliéfu alebo odtlačku pri tvorení textúrovaného 3D modelu.

 

 

Vertex Color to Texture Conversion

Predpokladá sa, že 3D scanning bude napredovať a stane sa čoraz populárnejším. Dnešné scanning hardware zvyknú zachytiť dáta farieb ako vertex color, ktorá je nekompatibilná s Photoshopom. Nová funkcia Vertex Color to Texture Conversion umožní používateľom editovať a meniť farby tým, že im umožní vytvorenie Photoshop textúry.  

 

    

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)