PHP7 je ofi­ciál­ne von­ku a pri­ná­ša nesku­toč­nú rých­losť!

Martin Bohunický / 11. decembra 2015 / Lifehacking

Už sedem rokov za sebou je PHP štvr­tým naj­po­pu­lár­nej­ším prog­ra­mo­va­cím jazy­kom na sve­te. Fun­gu­je na ňom viac ako 200 mili­ó­nov web­strá­nok.

unnamed_9

Teraz si PHP zabezpečilo budúcnosť na ďalšie roky dopredu. Po 11 rokoch, kedy bola vydaná verzia 5.0, prichádza konečne ďalší major update.

Hlavnou zmenou je v sedmičke je brutálny výkon. V niektorých testoch na WordPresse dosiahla oproti 5.6 až trojnásobné výsledky. Okrem toho ponúka aj niekoľko menších zmien, je napríklad šetrnejšia k pamäti. 

Znamená to však, že mnoho stránok sa na túto zmenu musí pripraviť. Nie všetko bude, zdá sa, kompabilitné. Je možno otázkou niekoľkých rokov, než sa PHP7 naplno presadí. Nie je ničím výnimočným, že webové aplikácie neprejdú upgrejdom poriadne dlhú dobu.

No výnimočný výkon sedmičky by predsa mohol developerov presvedčiť.

Pridať komentár (0)