Platy v štátnom IT vyzerajú v inzerátoch biedne, v skutočnosti sa tu zarábajú tisíce eur. Toto sú voľné pozície

  • Slovensko ponúka v inzerátoch biedne výplaty. Neodrážajú však realitu.
  • Štátne inštitúcie nedodržiavajú spoločné a jasné pravidlá, hodnotí Slovensko.Digital
práca, peniaze
Unsplash/Lilzi Designs
  • Slovensko ponúka v inzerátoch biedne výplaty. Neodrážajú však realitu.
  • Štátne inštitúcie nedodržiavajú spoločné a jasné pravidlá, hodnotí Slovensko.Digital

Ľudia nemajú záujem pracovať pre štát, aj napriek tomu, že platy konkurujú súkromnej sfére: „Problémom nie sú až tak peniaze, skôr dlhodobo nie dobrá reputácia štátu a práce pre štát,“ hodnotí Slovensko.Digital na svojej sociálnej sieti.

Nenechaj sa odradiť platom v inzeráte

V súčasnosti hľadá ľudí na zaujímavé pozície Ministerstvo financií, regionálneho rozvoja a informatizácie, rovnako ako aj Úrad vlády Slovenskej republiky. Ponuky môžu mnohých zaujať, no odradí ich ponúkaný plat, ktorý štát v inzerátoch prezentuje. Zverejňujú sa však len tabuľkové sumy, ktoré odrážajú možné minimum: „Možnosti štátu sú niekde inde.“

To, koľko za prácu pre štát dostaneš z ich zverejnených ponúk preto nie je úplne jasné: „Vo zverejňovaní platov v rámci štátnych pozícií je často guláš, štátne inštitúcie nedodržujú spoločné a jasné pravidlá,“ píše na sociálnej sieti Slovensko.Digital.

Inzeráty prezentujú väčšie rozdiely v platoch

Spolu so známym portálom Profesia, ktorý Slovákom pomáha nájsť si prácu sa preto pozreli na dáta, ktoré prezentujú skutočné priemerné platy. Porovnávajú ponuky z inzerátov aj reálny plat na vybraných IT pozíciách v štátnej a súkromnej sfére.

Dodávajú, že čísla reprezentujú agregované dáta, do úvahy napríklad brali všetky lokality Slovenska a preto nemusia zohľadňovať špecifické manažérske platy: „Pre základné zorientovanie sa neznalého v možnostiach štátnej správy sú aj tieto dáta postačujúce.“

Je štát v platoch konkurencieschopný? Alebo je problém niekde inde?Jeden z najväčších problémov štátneho IT je…

Posted by Slovensko.Digital on Friday, October 8, 2021

Porovnávali údaje zo začiatku vlaňajšieho roku do septembra toho súčasného. Z nich vyplýva, že v súkromnej sfére ponúkajú ITčkárom podľa pozície o 14 až 23 % vyššie sumy, ako v tej štátnej.

V priemere si zarobí projektový manažér 1 626 eur, ak pracuje pre štát, ak sa rozprávame o súkromnej sfére, tam ponúkajú 2 126 eur. Štátny IT architekt by mal podľa inzerátov zarobiť 1 946 eur mesačne a 2 371 eur u súkromníka. IT analytikom sľubuje štát 1 613 eur a súkromná sféra 1 886.

Databázový analytik by mal dostať od štátu 1 411 eur, pri súkromníkovi je táto suma opäť vyššia, predstavuje 1 709 eur. IT tester by mal zarobiť 1 251 eur prácou pre štát, no 1 677 eur prácou v súkromnej sfére.

V skutočnosti sa platy štátnej a súkromnej sféry až tak nelíšia

Ako bolo spomenuté vyššie, v prípade štátu ide väčšinou o tabuľkové platy. Portál Platy.sk ponúka dáta priemerných reálnych platov, ktoré rátajú aj s odmenami. Tieto dáta poskytli zamestnanci, ktorí boli ochotní zdieľať a zverejniť svoje platy v rámci štatistík. Ukázalo sa, že medzi štátom a súkromným sektorom sú pri reálnych platoch rozdiely ešte nižšie, v priemere od 6 do 9 %.

Projektový manažér má 2 326 eur od štátu, zatiaľ čo v súkromnej sfére zarobí 2 509 eur. Pri IT architektovi tieto čísla predstavujú 3 197 eur od štátu a 3 443 eur v súkromnej sfére. IT analytik zarobí reálne v priemere 2 016 ak pracuje pre štát a 2 158 eur, ak pracuje v súkromnej sfére. Databázový analytik má 1 735 eur prácou pre štát a 1 902 eur prácou pre súkromníka. IT tester má 1 671 eur od štátu a 1 771 v súkromnej sfére.

Peniaze
zdroj: unsplash/Markus Spiske

Plat vyzerá po odmenách úplne inak

Okrem čísel uverejnili pre lepšiu predstavu aj osobnú skúsenosť, riaditeľ Slovensko.Digital Peter Kulich bol v roku 2018 vedúcim oddelenia na vtedajšom Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (dnes ide o Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky).

Riadil tam oddelenie so 6-8 ľuďmi a bol zodpovedný za projekt ITMS2014+. V tabuľkách jeho plat vychádzal na 1 200 eur, po tom, čo mu pripočítali osobný príplatok, príplatok za riadenie ľudí a mesačné odmeny, sa jeho mesačný plat v hrubom pohyboval v sumách 3 000 – 3 200 eur.

V súčasnosti má výberové konanie na pozíciu riaditeľa vyhlásené Národné centrum zdravotníckych informácií, funkčný, teda reálny plat je stanovený na 6 000 eur mesačne v hrubom.

Úrad vlády Slovenskej republiky ponúka pre IT architekta mesačný plat 2 500 eur v hrubom.

Ak by si chcel ty sám pracovať pre štát, v konečnom dôsledku by mohlo byť zaujímavé aj po stránke finančného ohodnotenia. Rátať však treba so zásadným faktom: „Vo verejnej správe sa plat nemení tak dynamicky ako v súkromnej sfére, napríklad že by bol prehodnotený pravidelne s markantnou zmenou. K výraznejšej zmene od nástupu ani nemusí dôjsť,“ vysvetľujú.

Zdroj: Facebook/Slovensko-digital

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK