Podnikatelia, ktorí robia zo sveta lepšie miesto

  • Vidina zarábania väčšieho množstva peňazí, možnosť naplánovať si životný štýl podľa vlastnej chuti alebo byť sám sebe šéfom, či získanie pocitu osobnej slobody. To všetko sú dôvody, ktoré vedú ľudí k rozbiehaniu vlastných biznisov.
Paralysed Claire Lomas Finishes The London Marathon
  • Vidina zarábania väčšieho množstva peňazí, možnosť naplánovať si životný štýl podľa vlastnej chuti alebo byť sám sebe šéfom, či získanie pocitu osobnej slobody. To všetko sú dôvody, ktoré vedú ľudí k rozbiehaniu vlastných biznisov.

Všetko sú to samozrejme pekné a adekvátne dôvody. No je možné vytvoriť niečo prosperujúce a zároveň prospešné, čo zmení viaceré dysfunkčné oblasti života ľudí na celom svete?

Hovorí sa, že jedna z najdôležitejších vecí vedúca k úspechu je konkrétna predstava, vidina toho, čo chceš dosiahnuť. Zostať sústredeným a pridŕžať sa jej, aj keď sa vyskytnú mnohé situácie, ktoré ťa z rovnováhy vyvedú, pretože práve ona ťa podrží a nasmeruje správnym smerom vpred. Čo ak sa ale tvoje ciele začnú rozchádzať? Chceš prosperovať ale zároveň pomáhať. Chceš sa sústrediť na svoje blaho ale zároveň chceš pomáhať iným. Iste, je to náročné, ale nie nemožné. Presvedčiť ťa o tom môže pätica ľudí, ktorá sa snaží byť živým príkladom.

2013 Mar 14: Brad Ludden photographed at Confluence Park in Denver, CO for Competitor Magazine. ©Trevor Brown Photography

 

Brad Ludden

Brad je zakladateľom spoločnosti Firts Descents, ktorá ponúka nezabudnuteľné outdoorové zážitky pre dospelých od 18 do 39 rokov, zápasiacich s rakovinou. Zadarmo. Ludden odmalička vyrastal v hornatom prostredí blízko Kanadských hraníc. Láska k prírode a prírodným športom ho priviedla až ku kajakovaniu, v ktorom dokonca ako 12 ročný medzinárodne súťažil. V tomto období bola tiež jeho 38 ročnej tete diagnostikovaná rakovina prsníka. Brad videl, koľko málo podpory sa ťažko chorému človeku dostáva a o niekoľko rokov neskôr sa rozhodol dobrovoľne zúčastniť detského onkologického programu, v rámci ktorého učil chorých pacientov kajakovať. Myšlienka projektu spočíva v podpore tých, ktorých život neľahko skúša. Vďaka zážitkom, ktoré sa im ponúkajú, môže znovuobjaviť svoju silu, prekonať strach a obnoviť dôveru v samých seba.

brad ludden

 

Leila Janah

Keď Leila videla na vlastné oči biedu a nedostatok pracovných príležitostí  v chudobných častiach sveta, rozhodla sa vytvoriť svoj špeciálny projekt. Nezisková organizácia Samasource dnes spája mnoho mladých ľudí a utečencov žijúcich v mizerných životných podmienkach. Špeciálne je práve to, že títo ľudia disponujú minimálnymi až nulovými  skúsenosťami, no vďaka zaškoleniu sú schopní vykonávať malé technické práce na počítači pre veľké a bohaté firmy ako je Google alebo LinkedIn. Mikro-pracovné centrá v regiónoch južnej Ázie, Afriky alebo Haiti teda zabezpečujú pre svojich zamestnancov mzdu postačujúcu na ako tak dôstojný život. Nie sú to svetoborné peniaze. Vďaka nim ale ľudia nemusia živoriť, žobrať alebo sa uchyľovať ku kriminalite.

leila janah

 

Taylor Conroy

Taylor Conroy založil spoločnosť Change Heroes, ktorá sa realizuje v oblasti finančného dotovania rôznych projektov počnúc štipendiami, školami, dobrovoľníckym cestovaním a pomáhaním s realizovaním rozmanitých projektov. Aktuálne sa koná zbierka na vybudovanie školy v Etiópii, ktorá umožní vzdelanie stovkám detí. Podobne ako Leila Janah, aj Taylor sa pre myšlienku vybudovania spoločnosti s prosociálnymi črtami rozhodol na základe životnej skúsenosti, ktorú si odniesol z návštevy Kene. Predal svoj biznis s nehnuteľnosťami, založil friend-funding platformu a dodnes vyzbieral vyše $1 milión dolárov.

redo_TC_LYF_0BANNER

 

Dr. Amit Goffer

Zakladateľ, riaditeľ a CTO spoločnosti ReWalk stojí za vyvinutím osobného robotického exoskeletonu, ktorý pacientom s poraneniami miechy umožňuje vzpriamene stáť, chodiť, otáčať sa a dokonca aj chodiť hore a nadol po schodoch. Inšpiráciou mu nanešťastie bola vlastná automobilová havária, po ktorej mu bola stanovená strašná diagnóza – kvadruplégia, čo je ochrnutie všetkých 4 končatín aj trupu. Hoci Dr. Goffer prednedávnom odišiel do dôchodku, je zrejmé, že o jeho inováciách v pomoci pacientom, ktorí majú ochrnuté dolné končatiny, ešte budeme počuť.

amit goffer

 

Stacey Boyd

Bývala učiteľka stojí za nápadom darovania oblečenia, ktoré sa neskôr môže opätovne využiť.  Projekt Schoola funguje na jednoduchom princípe. Študenti a ich blízky darujú oblečenie, ktoré už nenosia, pričom si zvolia konkrétnu školu, ktorej chcú finančne pomôcť. Oblečenie sa posiela do Schoola skladov, kde sa dá opätovne zakúpiť. Za každých $5 dolárov, $2 poputujú na účely realizovania školských programov. Nápad vznikol na základe spontánneho postrehu. Ako učiteľka si Stacey všimla, ako umenie, fyzický pohyb ale aj výučba cudzích jazykov napomáhajú zdravému vývin žiakov. Vo väčšine prípadov sa však podobne návrhy na rozvoj týchto programov neplánovali finančne podporovať. Rozhodla sa preto o svojráznu zbierku, pričom primárnym cieľom je návrat a obnova obdobných činností a programov naspäť do edukačného systému.

stacey boyd

schoola

 

www.entrepreneur.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech