Podnikatelia sa nemusia báť! Do e-schránky sa prihlásia aj bez nového občianskeho

  • Úmy­sel štátu pre­viesť úrad­nú komu­ni­ká­ciu s práv­nic­ký­mi oso­ba­mi do elek­tro­nic­kej schrán­ky je dob­rý, no tisíckam podnikateľov komplikuje život. Slovenský startup Zelená pošta na čele so CEO Adriánom Csubom však so zložitým systémom vybabral.
collagewedqd
Startitup
  • Úmy­sel štátu pre­viesť úrad­nú komu­ni­ká­ciu s práv­nic­ký­mi oso­ba­mi do elek­tro­nic­kej schrán­ky je dob­rý, no tisíckam podnikateľov komplikuje život. Slovenský startup Zelená pošta na čele so CEO Adriánom Csubom však so zložitým systémom vybabral.

 

Adrián, v poslednej dobe v podnikateľských kruhoch rezonuje elektronická schránka pre podnikateľov. V Zelenej Pošte ste sa rozhodli tento „problém“ vyriešiť. Čo vás viedlo k tejto iniciatíve?

Zelená pošta je riešenie pre odosielanie papierovej pošty a príjem elektronickej pošty (primárne elektronických faktúr) od ľubovoľného odosielateľa. Logicky nám do toho pasoval príjem správ prijatých do štátnej elektronickej schránky.

Sám si si prihlasovaním do štátnej e-schránky prešiel. Čo hovoríš na celý proces aktivácie?

Prvým krokom je ísť si vybaviť občiansky preukaz s čipom (v prípade štandardného poplatku je vyrobený do 30 dní). Následne pri preberaní občianskeho preukazu sa aktivuje čip na preukaze spolu so zriadením zaručeného elektronického podpisu. K prístupu na čip sa definujú tri prístupové kódy, ktoré si treba pamätať alebo ich mať zapísané. Spolu s občianskym preukazom občan preberá aj čítačku na komunikáciu s čipom na občianskom preukaze.

Foto: Startitup

Druhým krokom je inštalácia troch programov na počítač, z ktorého chceme do štátnych elektronických schránok pristupovať. Tretím krokom je prihlásenie sa do štátnej elektronickej schránky cez www.slovensko.sk, pričom v počítači musí byť pripojená čítačka s vloženým občianskym preukazom. Pri prihlasovaní sa zadáva jeden z trojice kódov. Počítač, čítačka, občiansky preukaz s čipom a prístupové kódy sú potrebné pri každom prihlásení do štátnej elektronickej schránky.

Nechám na posúdenie každého čitateľa, či sa mu tento postup a následné používanie zdá byť náročné alebo nie.

So zjednodušením prístupu ku schránke prišlo aj OZ Slovensko.Digital. Je medzi vašimi službami nejaký technologický rozdiel?

Nepoznám technické detaily riešenia Slovensko.Digital, takže neviem posúdiť rozdiel medzi naším a ich riešením.

Foto: screenshot/zelenaposta.sk

Potrebujem u vás občiansky preukaz s čipom a čítačkou, alebo sa zaobídem bez nich?

Všetky na trhu dostupné riešenia, tak ako aj naše riešenie, umožňuje príjem správ zo štátnej elektronickej schránky do schránky používateľa na Zelenej pošte bez nutnosti použiť nový občiansky preukaz alebo čítačku. Na odosielanie správ je však nutné prihlásiť sa na slovensko.sk, a použiť k tomu aj občiansky preukaz s čipom a čítačku.

Slovensko.Digital svoju službu spoplatnilo nielen úvodným, ale aj mesačným poplatkom. Prečo ste sa vy rozhodli ponúkať všetko zadarmo?

Všeobecne platí, že príjem správ v Zelenej pošte je zadarmo, či už ide o elektronické faktúry od súkromnej spoločnosti alebo o správy prijaté zo štátnej elektronickej schránky. Spoplatnená je len služba doručovania správ poštou, čo znamená, že po zapnutí tejto voľby je každá prijatá správa zo štátnej elektronickej schránky, ktorá obsahuje prílohu, vytlačená, zabalená a odoslaná poštou na adresu používateľa.

Foto: zelenaposta.sk

Vďaka vášmu riešeniu tak ušetrím čas aj peniaze. Vedel by si uviesť konkrétne príklady, kedy budú podnikatelia túto schránku potrebovať?

Doteraz štát komunikoval s právnickými osobami primárne formou poštových zásielok doručených fyzicky do poštovej schránky. Od 1.7.2017 budú štátom odosielané zásielky (čiže napríklad listy odosielané zo Sociálnej poisťovne, súdov, polície, zdravotnej poisťovne, atď.) doručované primárne do štátnej elektronickej schránky právnickej osoby.

Pokiaľ štatutár pred 1.7.2017 nevstúpi do svojej schránky a nezapne si notifikáciu prijatia novej správy na email alebo si neaktivuje prístup k svojim správam zo štátnej elektronickej schránky napríklad cez Zelenú poštu, tak sa môže stať, že dostane správu o ktorej sa nebude mať ako dozvedieť a ktorá môže byť pre neho veľmi dôležitá.

Foto: zelenaposta.sk

Môžem sa cez vašu službu prihlásiť už teraz, či musím čakať do 1.7.2017?

Nie je potrebné čakať do 1.7.2017, služba je dostupná už teraz.

Plánujete vytvárať aj riešenia, ktoré by sa dali využiť pri ďalších štátnych službách?

Pokiaľ sa koncepčne budú hodiť do nášho riešenia, tak áno.

Ako hodnotíš samotný prístup štátu k elektronizácii štátnej spávy tzv. e-Government? Prídu ti postupne predstavované služby ako dostatočne efektívne?

Ergonómia a používateľský komfort sú slabé body doteraz mnou vyskúšaných riešení v e-Governmente. Predpokladám, že časom sa zlepšia.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK