Poď­te s SBA na Pione­ers Fes­ti­val do Vied­ne

Lukáš Gašparík jr. / 24. apríla 2015 / Lifehacking

Slo­vak Busi­ness Agen­cy pri­šlo s ďal­šou ini­cia­tí­vou ako pomôcť slo­ven­ským star­tu­pom, kto­rým dáva mož­nosť zúčast­niť sa naj­väč­šej kon­fe­ren­cie ino­vá­cií a tech­no­ló­gií v Stred­nej Euró­pe. Pione­ers Fes­ti­val sa usku­toč­ní vo Vied­ni už 28. a 29. mája.

 

Pioneers Festival je najväčšia konferencia inovácií a technológií v strednej Európe, združujúca viac ako 1600 startupov a 400 investorov z celého sveta. Tento rok sa v susednej Viedni uskutoční už 4. ročník tohto obľúbeného festivalu. Slovak Business Agency je oficiálnym partnerom festivalu a slovenských startupom ponúka možnosť zúčastniť sa na tomto výnimočnom podujatí. Poďte sa s nami učiť od tých najlepších svetových podnikateľov, nechať sa inšpirovať a zistiť aké nové technologické trendy môžete očakávať v najbližších rokoch.

 

SBA uhrádza účastníkom náklady na:

  • stánok pre startup na 1 deň podujatia
  • doprava Bratislava - Viedeň a spať

Viac informácií o festivale

 

 

Prihlasovanie

  • prihlásiť sa môžu fyzické osoby (nepodnikatelia) aj právnické osoby (oprávnené sú podnikateľské subjekty s dátumom registrácie najviac tri roky - v odôvodnených prípadoch päť rokov pred zapojením sa do výzvy)
  • za jeden startup/podnik sa môžu prihlásiť max. 3 zástupcovia, ak komisia nerozhodne inak
  • s jedným nápadom/startupom sa môže prihlásiť len jeden MSP/FO (rozhodujúci pre komisiu je okrem relevantnosti daného podujatia, aj vzťah osôb k MSP, akceptujeme vzťah – spoločník, konateľ, zamestnanec)

 

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete zaslaním doleuvedených dokumentov na e-mailovú adresu: podujatia@sbagency.sk Do predmetu správy prosím uveďte Pioneers 2015
1.    Oficiálna prihláška a vyhlásenia (prihlášky nájdete nižšie)
2.    Životopis žiadateľa/žiadateľov
3.    Prezentácia vášho startupu/projektu

 

Termín zaslania prihlášok: utorok 28.4.2015 do 24.00

 

Viac info nájdete TU.

 

Pridať komentár (0)