PORADŇA Z: „Mladých ovplyvnila pandémia a izolácia.“ Odborníčka o tom, či generácia Z glorifikuje omamné látky

  • V dnešnej časti Poradne Z sme sa rozprávali o omamných látkach
  • Generácia Z má na ne iný pohľad, ako ich rodičia
Pzadňa Z, Magdaléna Mihálová
  • V dnešnej časti Poradne Z sme sa rozprávali o omamných látkach
  • Generácia Z má na ne iný pohľad, ako ich rodičia

Rozprava o omamných látkach a ich vplyve na mladú generáciu je dnes veľmi dôležitou témou. Mladí ľudia, najmä tí patriaci do Generácie Z, sú vystavení mnohým sociálnym, kultúrnym a ekonomickým faktorom, ktoré ovplyvňujú ich rozhodnutia o týchto návykoch. Netreba totiž zabúdať, že aj alkohol je mäkká dr*ga.

Tento jav nie je obmedzený len na určité skupiny ľudí či sociálne prostredie. Preniká cez všetky vrstvy spoločnosti a vytvára problémy, ktoré nás všetkých ovplyvňujú. Mnohí mladí ľudia sa dostávajú do styku s rôznymi druhmi látok vo veľmi mladom veku, niekedy v dôsledku tlaku zo strany rovesníkov, zvedavosti alebo snahy uniknúť z problémov.

V nedávnej časti Poradne Z sme sa venovali závislosti na sociálnych sieťach. Hoci je u mladých tento problém veľmi rozšírený, dr*gová závislosť je dlhodobý jav, ktorý pozorujeme u všetkých generácií.

Poučila sa generácia Z chybami starších generácií?

Podľa poslednej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií „sa v roku 2022 na Slovensku liečilo 2 977 dr*govo závislých osôb. Najviac ich bolo vo veku 30 až 39 rokov (1 106 osôb) a 20 až 29 rokov (889 osôb). Najčastejším dôvodom liečby bola závislosť na pervitíne, heroíne a marihuane“.

Dôsledky tohto správania môžu byť vážne a ovplyvňujú nielen zdravie a mentálny stav užívateľa, ale aj ich rodiny a celé spoločenstvo. Práve preto sme sa v dnešnej epizóde Poradne Z pozreli na to, či je užívanie návykových látok v dnešnej dobe priveľmi glorifikované a aký pohľad má na problematiku mladá generácia. 

Startitup sa obrátil na platformu ksebe.sk, aby si na „GenZ“ a jej neresti posvietil. Je v poriadku, ako tento životný štýl zobrazujú filmy? Prečo sa mladá generácia obracia k návykovým látkam? Kedy vieme, že máme problém? Na tieto aj ďalšie otázky odpovedala Magdaléna Mihálová, CMO platformy ksebe.sk.

Eufória odráža realitu, ktorá nie je pekná

Redakcia Startitup vyrazila aj do ulíc, aby sme sa ľudí spýtali priamočiaru otázku: „Normalizujú niektoré filmy a seriály užívanie dr*g?“ Odpovede, ktoré nám ponúkla generácia Z, boli zväčša súhlasné. Zároveň však niekoľkí respondenti uviedli, že záleží na tom, ako dané zobrazenie vníma sám divák. 

Pzadňa Z, Magdaléna Mihálová
zdroj: Startitup/Gabriel Bezuška

„V niektorých seriáloch a filmoch je skutočne zobrazené, aký môžu mať vplyv na celkový život a nie sú glorifikované. Na druhú stranu v niektorých pesničkách a filmoch sú veľmi glorifikované. Zobrazujú, ako človeku dodávajú silu a odvahu. Veľmi záleží na tom, ako si to človek vezme,“ tvrdí Magdaléna Mihálová. 

Výchovu majú aj v tomto na starosti rodičia a je dôležité si uvedomiť, že nie všetko, čo je vo filmoch, je aj realita. Magdaléna spomína aj seriál Eufória, kde je zobrazené, že návykové látky môžu byť síce zábavné, no aj to, ako človeka zotročia. 

V PREMIUM časti sa dozvieš, ako si vytvoriť zdravý postoj 

Spoločne s Magdelénou sme sa ponorili do problematiky. V dnešnej PREMIUM časti Poradne Z sme sa na užívanie dr*g pozreli poriadne do hĺbky. Dozvieš sa, ako pohľad „GenZ“ na návykové látky ovplyvnila pandémia, ich rodičia aj vzrast mentálnych porúch. 

„Je to aj v dôsledku Covidu a izolácie. Vo veku, keď si mali užívať, chodiť von a budovať prvé dlhodobejšie vzťahy, boli úplne izolovaní. A to je pre človeka, ktorý chce vyletieť z hniezda a spoznávať svet, ťažké,“ tvrdí Magdaléna.

Generácia Z sa síce veľmi stará o svoje zdravie a v tomto dôsledku aj niektorí obmedzili užívanie alkoholu, no ako je to s užívaním omamných látok? To sa dozvieš v nasledujúcom videu.

Tento článok je dostupný členom Startitup PREMIUM

Najnovšie videá

Trendové videá