Potravinoví inšpektori urobili rozsiahly test na zvyšky pesticídov. Takto dopadli slovenské potraviny

  • V kontrolných testoch nevyhoveli necelé dve percentá potravín
  • Viac ako polovica slovenských potravín neobsahovala žiadne stopy po pesticídoch
  • Najväčší koktejl pesticídov bol nameraný v čínskom goji
cuk
unsplash.com, pixabay.com
  • V kontrolných testoch nevyhoveli necelé dve percentá potravín
  • Viac ako polovica slovenských potravín neobsahovala žiadne stopy po pesticídoch
  • Najväčší koktejl pesticídov bol nameraný v čínskom goji

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tvrdí, že potraviny od slovenských pestovateľov a spracovateľov dokáže skontrolovať ešte predtým, ako sú vôbec distribuované do obchodov. Čo však so zahraničnými výrobkami?

„V prípade dovážaných produktov takúto kontrolu nad bezpečnosťou produktov nemáme, pretože inšpektori sú odkázaní na odber vzoriek z distribučných skladov alebo priamo z predajní, kde už do kontaktu s potravinami prichádzajú spotrebitelia. Preferovať domáce produkty pred zahraničnými preto vôbec nie je samoúčelné,“ podotkla vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

Gepostet von Značka kvality SK am Freitag, 7. Juni 2019

V roku 2018 bolo na prítomnosť zvyškov pesticídov testovaných 482 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, masla a slepačích vajec, detskej a dojčenskej výživy. Inšpektori odoberali vzorky v distribučných skladoch, predajniach obchodných reťazcov, veľkoskladov a tiež maloobchodných prevádzkach. 

Gepostet von Značka kvality SK am Montag, 3. Juni 2019

V 267 vzorkách (55,4 %) odhalili testy jeden alebo viac druhov zvyškov pesticídov. Vo väčšine prípadov však išlo o minimálne dávky. Maximálne limity pre pesticídy prekročilo 10 vzoriek. Najväčší koktejl pesticídov, zložený až zo 16 rôznych druhov látok, bol nameraný vo vzorkách goji z Číny.

Zvyšných 215 vzoriek (44,6 percenta) neobsahovalo žiadne stopy po pesticídoch. Pozitívnou správou je, že v prípade slovenských potravín nenamerali testy žiadne zvyšky pesticídov v 55,4 percenta prípadov.

Ako v obchode rozonať lokálny výrobok?

Výsledky testov ukázali, že u niektorých produktov je naozaj problematické zistiť, odkiaľ pochádzajú. Kontroly podstúpilo 101 vzoriek z domácej produkcie, 241 vzoriek z krajín EÚ a 129 z tretích krajín. V 11 prípadoch bola krajina pôvodu utajená.

„Spotrebitelia musia byť povinne informovaní o krajine pôvodu v prípade ovocia, zeleniny, mäsa, medu a olivového oleja. Ak tento údaj na produktoch chýba, ide zásadné porušenie európskej legislatívy,“ uviedol Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR.

Gepostet von Značka kvality SK am Donnerstag, 21. März 2019

Ak chceš mať istotu, že výrobok bol naozaj vyrobený na Slovensku a zo slovenských surovín, kupuj potraviny, ktoré majú na obale uvedené logo Značky kvality SK. Ak je výrobok označený Značkou kvality SK, znamená to, že minimálne 75% tvorí podiel domácej suroviny a všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočňovať na území Slovenska. Skladba potraviny musí byť doložená laboratórnymi skúškami. Ak má výrobok nadštandardné vlastnosti, má právo používať zlaté logo Značka kvality SK Gold.

Najviac slovenských výrobkov nájdeš v COOP Jednota

Potravinárska komora Slovenska uskutočňuje už od roku 2011 prieskum podielu vystavenia slovenských potravín na pultoch obchodov. Podiel slovenských potravín kontinuálne klesal od roku 2011 z hodnoty 50 % na najnižšiu úroveň 37,2 % v roku 2017,  avšak v roku 2019 už druhý rok po sebe mierne rastie a v tohtoročnom prieskume dosiahol úroveň 38,6%.

Ako vyzerá zastúpenie slovenských potravín v jednotlivých obchodných sieťach? Jasným lídrom slovenských potravín sú  reťazce COOP Jednota (58 %) a CBA (49 %), naopak jednoznačne najnižší podiel slovenských potravín je dlhodobo v reťazci Lidl (18 %).

Diskontný reťazec si však uvedomuje, že potrebuje reagovať na dopyt zákazníkov po lokálnych výrobkoch. Lidl preto robí potrebné kroky. 

zdroj: pixabay.com

Počet slovenských dodávateľov, s ktorými spolupracuje, narástol za posledné sledované obdobie o 13 % a momentálne ich je približne 150. Dokonca spustil aj špeciálnu akciu Vyrobené na Slovensku“.

„Pri našom objeme predaja vieme slovenským výrobcom ponúknuť zaujímavý priestor aj v rámci našej časovo obmedzenej ponuky. Tento tematický týždeň je teda príležitosťou aj pre nových dodávateľov, ktorí doteraz nemali možnosť s nami spolupracovať s ohľadom na ich kapacitné možnosti,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika, ktorý pokračoval: „Máme záujem ďalej rozširovať našu ponuku slovenských výrobkov, ktorých dodávatelia dokážu splniť naše požiadavky na kvality, kontinuitu dodávok a budú cenovo konkurencieschopní. Máme taktiež nastavený model tak, že v prípade  dvoch identických ponúk uprednostníme domáceho dodávateľa.“

zdroj: mpsr.sk, spolocenskazodpovednost.sk, znackakvality.sk, potravinari.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK