Potvrdené čierne na bielom – alternatívne energie sú budúcnosť

  • Ako sa v poslednej dobe ukázalo, "zelená energia" nie je dobrá len pre životné prostredie, ale aj pre ekonomiku a zamestnanosť.
solar-panel-1175819_960_720
  • Ako sa v poslednej dobe ukázalo, "zelená energia" nie je dobrá len pre životné prostredie, ale aj pre ekonomiku a zamestnanosť.

Druhá výročná správa US Energy and Employment Report (správa o zamestnanosti a energiách) v roku 2016 ukázala veľmi zaujímavé čísla, ktoré možno mnohých prekvapia. Ak porovnáme pracovnú silu v energetickom priemysle, zistíme že v USA pracuje takmer polovica so solárnou energiou. Ak teda spočítame pracovníkov s tradičným uhlím, plynom a olejom dokopy, stále je ich menej ako tých, ktorí pracujú so solárnou energiou. Tieto čísla sú neuveriteľné a naše životné prostredie by určite skákalo radosťou, keby potom nevznikali zemetrasenia.:)

,,Proporčne, solárny priemysel zamestnáva najväčšiu časť pracovníkom v energetickom sektore,“ stojí v reporte. ,,Je to spôsobené predovšetkým konštrukciou veľkých stavieb novej solárnej generácie.“

Zistilo sa, že solárny sektor zamestnal 347 000 ľudí v rokoch 2015 a 2016. To je celých 43% v energetickom sektore, zatiaľ čo fosílne palivá spolu zamestnávali iba 187 117 ľudí (22%).

content-1484840492-energy

zdroj: US Department of Energy

A USA pracuje v energetickom priemysle viac ľudí ako žije na celom Slovensku – 6.4 milióna ľudí, čo robí zo „solárnych zamestnancov“ až 14%.

Report tiež ukázal, že trend zelenej energie sa rozvíja na všetkých frontoch. Dáta ukázali, že 32% zo všetkých stavebných projektov boli energeticky efektívne stavby. Aj v automobilovom priemysle bolo až 260 000 pozícií venujúcich sa práve alternatívnym zdrojom, ako napríklad elektrickým automobilom.

Predikcie ukazujú, že nárast bude ďalej pokračovať. V roku 2017 predpokladá 9% narást a okolo 200 000 nových pracovných miest. Palivový sektor naopak očakáva pokles o 3%.

solar energy panels and wind turbines

zdroj: altenergies.org

,,Tento report len potvrdzuje dynamickú rolu našich energetických technológii a infranštruktúry, ktorú bude hrať v 21.storočí,“ povedal David Foster, hlavný poradca pre premyselnú a hospodársku politiku a dodáva: ,,Či už produkcia zemného plynu a solárnej energie za stále nižšie ceny, alebo znížovanie našej spotreby energie prostredníctvom inteligentných sietí a úspornejších vozidiel, energetické inovácie sa osvedčili ako dôležitý stimul hospodárskeho rastu v celej Amerike.“

Toto sú veľmi dobré správy nielen pre USA, ale pre celú zem, kedže Amerika je nielen obrovská a vplyvná, ale často aj udáva nové trendy. Mali by sme to brať ako smerodajný príklad a vidieť v alternatívnej energii veľký potenciál nielen ako „zdravšiu“ možnosť pre našu zem, ale aj pre ekonomiku a zamestnanosť.

zdroj: iflscience.com zdroj prezentačného obrázka:pixabay.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech