Povinná výstavba nabíjacích staníc či zmeny v STK. Vodičov na Slovensku čaká niekoľko noviniek

  • Na októbrovej schôdzi NR SR poslanci rokovali o viacerých dôležitých legislatívnych zmenách v zákonoch z dielne rezortu dopravy
  • Zákony majú mať podľa ministra pozitívny dosah na ľudí a uľahčia im fungovanie v každodenných situáciách
cf
  • Na októbrovej schôdzi NR SR poslanci rokovali o viacerých dôležitých legislatívnych zmenách v zákonoch z dielne rezortu dopravy
  • Zákony majú mať podľa ministra pozitívny dosah na ľudí a uľahčia im fungovanie v každodenných situáciách

Budovy povinne vybavené nabíjacími stanicami

Po novom vlastník novej alebo významne obnovovanej budovy bude povinný zabezpečiť, aby bola vybavená nabíjacími stanicami pre elektromobily. Novinka sa bude týkať budov, ktoré majú viac ako 10 parkovacích miest, respektíve nebytovej budovy s viac ako 20 parkovacími miestami.

zdroj: pixabay.com

Zmeny sa dotknú aj autoškôl

V budúcnosti sa má výrazne zlepšiť aj kvalita prípravy budúcich vodičov a inštruktorov autoškôl. Doterajšia prax podľa ministerstva dopravy ukázala, že kvalita kurzov autoškôl, ktoré vypúšťajú na naše cesty stále nových vodičov, závisí predovšetkým od schopností samotných inštruktorov. 

zdroj: TASR

Absolvovanie doškoľovacieho kurzu inštruktora len raz za 5 rokov sa dlhodobo prejavuje ako nepostačujúce. Rezort dopravy navrhuje, aby inštruktori absolvovali kurzy povinne a priebežne počas dvojročných intervalov a nielen z dôvodu predĺženia platnosti inštruktorského preukazu. Toto opatrenie má byť nevyhnutné z dôvodu nových technických pokrokov súvisiacich s bezpečným vedením vozidla a novými trendmi v oblasti vzdelávania a prípravy nových vodičov.

„Zákony budú mať pozitívny dosah na ľudí a uľahčia im fungovanie v každodenných situáciách. Myslím si, že úlohou štátnych orgánov je, aby sme pripravovali a navrhovali také legislatívne zmeny, ktoré ľuďom prinášajú úžitok, zlepšujú podnikateľské prostredie, a zároveň reagujú na skúsenosti, ktoré sa objavili v praxi,“ vyjadril sa v tlačovej správe Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR.

Vymeníme autobusy za lode?

Ministerstvo dopravy by taktiež chcelo od roku 2020 zaviesť verejnú osobnú lodnú prepravu. Takáto služba má pomôcť najmä ľuďom žijúcim pozdĺž splavných vodných ciest. Tým by sa malo jednoduchšie cestovať za prácou, školou, úradmi či lekármi. Služba by zabezpečovala pravidelný prevoz cestujúcich cez vodné plochy na Slovensku. 

zdroj: TASR

Prepojením tradičných spôsobov dopravy a ekologicky šetrných druhov dopravy má v našej krajine vzniknúť akýsi koncept udržateľnej verejnej osobnej dopravy. Rezort očakáva aj zmiernenie emisií skleníkových plynov,  znečisťujúcich látok a hluku. Toto všetko má priamo vplývať aj na zvyšovanie kvality života Slovákov.

Majiteľov vozidiel budú zaujímať najmä zmeny, ktoré sa budú týkať STK. Vodiči si po novom počas robenia technickej kontroly budú môcť urobiť drobné nastavenia a opravy, ako je napríklad výmena žiaroviek. Všeobecný zákaz opravovať vozidlá na linke sa tak ruší. 

zdroj: TASR

Pre podomácky vyrobené poľnohospodárske vozidlá, ale aj pre komerčne vyrábané vozidlá spred 1. júla 2009, ku ktorým bude vydaná tzv. farmárska značka na 10 rokov, sa zavádza jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou. Takisto sa umožňuje lepšia flexibilita prechodu technikov medzi jednotlivými stanicami technickej kontroly, čo zefektívni fungovanie STK.

zdroj: nrsr.sk, mindop.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech