Poznáme víťazov Študentskej podnikateľskej ceny 2020

  • V mesiaci december sa v Pálffyho paláci konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Študentská podnikateľská cena 2020 „
  • Projekt organizovala mimovládna organizácia Junior Chamber International-Slovakia
Študentská podnikateľská cena
  • V mesiaci december sa v Pálffyho paláci konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Študentská podnikateľská cena 2020 „
  • Projekt organizovala mimovládna organizácia Junior Chamber International-Slovakia

Spoluvyhlasovateľom bolo Združenie podnikateľov Slovenska . Cieľom projektu je podporovať študentov v tom aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali počas štúdia aj realizovať. Hlavnou úlohou projektu je ukázať širokej verejnosti , že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas SŠ a VŠ a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na SŠ a VŠ. Pridaná hodnota je taktiež v určitom návode ako zvyšovať zamestnanosť absolventov SŠ a VŠ v SR. Zároveň títo absolventi resp. v súčasnosti študenti sú potenciálnymi zamestnávateľmi  ďalších obyvateľov z rôznych regiónov Slovenska. Zaujímavé podnikateľské príbehy boli odmenené rôznymi vecnými cenami. Najlepší študenti-podnikatelia (piati finalisti) boli pozvaní na stretnutie s predstaviteľmi podnikateľských organizácii ako aj  so zástupcami vyhlasovateľa projektu . Odborná porota na základe osobnej prezentácie svojej firmy vybrala reprezentanta Slovenska na svetové finále súťaže. Projekt je súčasťou celosvetovej súťaže „ Global Student Entrepreneur Awards“.

Niekoľko viet o vyhlasovateľovi : Junior Chamber International-Slovakia je mimovládna, nezisková organizácia , ktorá združuje mladých ľudí a to od  študentov VŠ až po samostatných podnikateľov. Jej cieľom je podporovať chuť mladých ľudí do podnikania a to už od študentov VŠ v SR , chuť stále sa vzdelávať , pracovať na sebe, a tak byť úspešnými či už ako mladí podnikatelia alebo mladí manažéri. Organizácia je od roku 2007 oficiálnou pobočkou jednej z najväčších organizácii pre mladých lídrov a podnikateľov na svete- Junior Chamber International so sídlom v USA a európskym centrom v Berlíne. Má zastúpenie v 115 krajinách sveta s počtom  200 000 členov.

Spoluvyhlasovateľ: Združenie podnikateľov Slovenska je prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založeným v novembri 1989. Jeho hlavným poslaním je zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku.

zdroj: Študentská podnikateľská cena

Odborná komisia vybrala z prihlásených študentov  5 finalistov súťaže a to:

  1. Katarína Bajnoková, spoločnosť Prapti Donáška, Súkromné gymnázium Katkin Park 2, Košice
  2. Michal Hraška –spoločnosť GREENIO s.r.o., Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity
  3. Adrián Ištvanik, spoločnosť Cannature, s.r.o. Fakulta  BERG  Technickej univerzity v Košiciach
  4. Erik Kuzma-spoločnosť Erik Kuzma-URBANO, Fakulta BERG, Technickej univerzity v Košiciach
  5. Ján Široký- spoločnosť Financie.online SK,s.r.o. Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

 

Udelenie špeciálnych  cien:

Cena spoločnosti NAY: Cenu získal Adrián Ištvanik .

Cena JCI-Slovensko( za realizáciu podnikateľského nápadu v praxi ): Cenu získal Michal Hraška

Cena BMW ( za technologický rozvoj a udržateľnosť ) :  Cenu  získal Erik Kuzma

Cena TV JOJ : Cenu získal  Erik Kuzma

Absolútnym víťazom a zároveň nominantom Slovenska na celosvetovú súťaž „Global Student Entrepreneur Awards sa stal Erik Kuzma-spoločnosť Erik Kuzma-URBANO, Fakulta BERG, Technickej univerzity v Košiciach

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech