Pozor, slovenským dôchodcom hrozí, že zostanú 4 mesiace úplne bez príjmu. Zadlžia sa tak o stovky eur

  • Slovenskí dôchodcovia majú problém pri predčasnom dôchodku
  • Hrozí, že sa zadlžia poisťovni a budú 4 mesiace bez príjmu
Dôchodcovia bez príjmu
Ilustračná fotografia Archív Canva
  • Slovenskí dôchodcovia majú problém pri predčasnom dôchodku
  • Hrozí, že sa zadlžia poisťovni a budú 4 mesiace bez príjmu

Ako sme ťa už informovali, od mája 2024 na Slovensku dochádza k významným zmenám v predčasnom dôchodku. Menia sa podmienky pre osoby, ktoré odpracovali 40 rokov. Nielenže sa zvyšuje počet potrebných rokov strávených v zamestnaní, ale žiadatelia dostanú aj menej peňazí.

Portál Finsider teraz informuje, že ani podanie žiadosti o predčasný dôchodok nemusí byť jednoduché. Hrozí, že sa pritom staneš dlžníkom. Naplánuj si preto žiadosť o predčasnú penziu aspoň dva mesiace dopredu.

Musíš totiž rátať s výpovednou lehotou v práci, z ktorej odchádzaš. Po podaní žiadosti sa už totiž nesmie pracovať. Treba ju teda podať až po ukončení pracovného pomeru.

V tomto bode vzniká problém, s ktorým sa stretávajú mnohí penzisti. O predčasný dôchodok síce požiadali, no nedostali ho ihneď. Zároveň ale nesmú pracovať, a tak nemajú žiadny príjem. Do toho všetkého ale naďalej platí, že musia byť zdravotne poistení, čo si často bez príjmu nemôžu dovoliť. Stávajú sa preto dlžníkmi do zdravotnej poisťovne.

Bez príjmu aj štyri mesiace

Finsider vysvetľuje, že Sociálna poisťovňa má povinnosť vybaviť žiadosť o predčasný dôchodok do 60 dní, teda počas dvoch výplatných období. Zároveň má ale práve túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní a tak situáciu penzistom ešte poriadne skomplikovať.

Zároveň, ako vieme, platí, že po novom sa počet odpracovaných rokov bude zvyšovať podľa strednej dĺžky života. Takýto princíp funguje aj pri starobnom dôchodku. Ak je niekto napríklad narodený v roku 1963, jeho klasický dôchodkový vek je 63 rokov a šesť mesiacov. Ak by ale chcel využiť možnosť odísť do predčasného dôchodku, musí odpracovať minimálne 40 rokov a šesť mesiacov.

Penzistovi sa po uznaní predčasného dôchodku opäť umožní pracovať. Smie sa zamestnať na dohodu a s uplatnením odvodovej úľavy a do maximálnej výšky 200 eur mesačne. Nesmie preto zarobiť viac ako 2 400 eur ročne, a ak to poruší, poisťovňa mu dôchodok prestane vyplácať.

Finsider podotýka, že si treba dať pozor aj na viacero dohôd súčasne. Úľava sa totiž môže uplatniť len pri jednej z nich. Pri ostatných by sa teda penzista stal dôchodkovo poistenou osobou.

Zdravotné poistenie

Kým ale dôchodca uzavrie novú dohodu a dostane zaplatené za mesiace, ktoré čakal na schválenie žiadosti, ostane bez príjmu. Zdravotné poistenie v súčasnosti predstavuje minimálne 97,80 eura mesačne, osoba so zdravotným postihnutím platí polovicu tejto sumy.

Kým teda penzista čaká na dôchodok, oplatí sa mu prihlásiť na úrad práce. Má totiž šancu dostať dávku v nezamestnanosti, ktorá mu „obdobie sucha“ môže pomôcť prečkať. Podmienkou je, že v posledných štyroch rokoch musel byť poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní.

Vďaka tomu sa z neho tiež stane poistenec štátu, až kým sa mu neschváli žiadosť o predčasný dôchodok. Povinnosť platiť zdravotné poistenie bez príjmu mu teda nevznikne. Ak sa ale nerozhodne prihlásiť na úrad práce, stane sa samoplatcom a poistenie bude musieť zaplatiť v riadnych termínoch alebo dodatočne.

Zdroje: Finsider, Archív SIU

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá