Pozor, zmena: Zdravotným odvodom sa najskôr nevyhneš. Platiť musia aj ľudia, ktorí mali doposiaľ výnimku

  • Právnici pripomínajú, že po novom musia zdravotné odvody platiť aj štatutári a nízkopríjmoví zamestnanci
  • Minimálna čiastka je 32,81 eura
  • Zmeny sa týkajú aj živnostníkov
danove priznanie, euro, peniaze
Unsplash/Ibrahim Boran, Radovan Stoklasa
  • Právnici pripomínajú, že po novom musia zdravotné odvody platiť aj štatutári a nízkopríjmoví zamestnanci
  • Minimálna čiastka je 32,81 eura
  • Zmeny sa týkajú aj živnostníkov

Novela zákona o zdravotnom poistení sa týka aj štatutárov a nízkopríjmových zamestnancov. Tí totiž musia od nového roka taktiež platiť takzvané minimálne zdravotné odvody. Ako informuje agentúra TASR, Slovákom to pripomína advokátska kancelária Highgate Law & Tax, ktorej právnici sú súčasťou pracovného tímu Ministerstva financií (MF) SR pre oblasť legislatívy.

Vlani nemusel konateľ so symbolickou odmenou platiť zdravotnej poisťovni stanovenú minimálnu výšku zdravotného poistenia. V tomto roku je povinný aj pri nízkom príjme odviesť mesačne zdravotné odvody, a to najmenej vo výške 32,81 eura.

„Aj nízkopríjmoví zamestnanci musia platiť minimálne odvody zo sumy životného minima. Jeho výška je v súčasnosti na úrovni 234,42 eura. Keďže výška preddavku zdravotného poistenia sa vypočítava ako 14 % z príjmu, znamená to, že aj nízkopríjmový zamestnanec zaplatí zdravotnej poisťovni odvody mesačne vo výške minimálne 32,81 eura. To sa vzťahuje aj na štatutárov so symbolickým príjmom,“ vysvetlil daňový advokát z právnickej kancelárie Highgate Law & Tax Peter Varga.

Konateľ firmy s nízkou mesačnou odmenou vlani, napríklad pri príjme desať eur mesačne, odviedol do zdravotnej poisťovne 1,40 eura. Minimálne poistné pre štatutárov spoločností a zároveň pre nízkopríjmových zamestnancov priniesla od začiatku tohto roka novela zákona o zdravotnom poistení.

Jej cieľom je podľa Vargu zabrániť špekulatívnym odmenám, špekulatívnym pracovným úväzkom a vyhýbaniu sa odvodovým povinnostiam.

Minimálne poistné sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí sú zároveň poistencami štátu, teda napríklad na pracujúcich dôchodcov či študentov. Stanovenú výšku nemusia platiť ani zamestnanci so zdravotným postihnutím, ktorí majú nárok na zníženú sadzbu poistného.

Tieto skupiny zamestnancov naďalej platia odvody na zdravotné poistenie zo skutočného príjmu, a to aj v prípade, ak je nižší ako životné minimum.

Pre živnostníkov sa mení poistné

Pripomíname, že Sociálna poisťovňa (SP) zasiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2023.

„Živnostníci dostanú spolu 174 817 oznámení buď listom prostredníctvom pošty, alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou Sociálna poisťovňa odosiela 147 119 oznámení a do e-schránok smeruje ďalších 27 698,“ priblížil hovorca SP Martin Kontúr.

Minimálny vymeriavací základ sa od 1. januára tohto roka mení 174 463 SZČO, ďalších 354 si musí platby upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu. Nové minimálne poistné predstavuje 200,72 eura, maximálne je vo výške 2 810,11 eura mesačne.

Kontúr pripomenul, že poistenci sú povinní uhradiť odvody v novej výške do 8. februára. „Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si nezabudli včas upraviť platobný príkaz v banke. Vyhnú sa tak prípadným nedoplatkom, ktoré môžu mať v budúcnosti negatívny vplyv pri posudzovaní nároku na nemocenské a dôchodkové dávky,“ upozornil.

Oznámenia o novej výške poistného zasiela poisťovňa aj SZČO s pozastaveným výkonom činnosti, aby po ukončení pozastavenia vedeli, v akej výške majú platiť odvody. Podrobnejšie informácie o nových minimálnych a maximálnych vymeriavacích základoch pre rok 2023 sú zverejnené na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

Zdroj: TASR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá