Praha se přip­ra­vuje na vel­ko­le­pou kon­fe­renci pod záš­ti­tou Social­ba­kers!

Pavel Nesrovnal / 3. apríla 2015 / Startupy

Pokud jste ještě nesly­šeli o světo­známé tech kon­fe­renci Engage, tak nevadí. Teď ji už určitě bude znát každý geek žijící v Praze. Social­ba­kers se roz­hodli tuto dlouho oče­ká­va­nou kon­fe­renci při­nést rov­nou k nám do Prahy.

Více než 1000 lidí se bude moci těšit na esa světové tech scény. Od 20 — 22 května se v Praze před­staví osob­nosti jako Lars Sil­ber­bauer Ander­sen — ředi­tel sociál­ních médií a výzkumu LEGA, John Scul­ley — bývalý CEO Apple, John Sayda — šéf sociál­ních médií pro letec­kou spo­leč­nost Emi­ra­tes, Beau Avril — hlavní pro­duk­tový Šéf pro obchod v Google a mnoho dal­ších.

Světo­známý por­tal Busi­ness Insi­der je hlav­ním mediál­ním par­tne­rem tohoto eventu, proto se netřeba obá­vat o sílu slov, které na letoš­ním Engage 2015 v Praze zazní, bude o nich vědět celý svět.

Pokud ještě nemáte lís­tky na tuto skvělou kon­fe­renci, tak si je můžete zakou­pit přímo Zde.

Jak tato akce vypa­dala loni v New Yorku?

zdroj: you­tube

Pridať komentár (0)