Pre­čo sú pro­duk­ty App­le nazý­va­né ako “i”?

Róbert Hallon: svetapple.sk / 21. februára 2015 / Business

Pra­cu­je­me na nich kaž­dý deň, berie­me ich so sebou do prá­ce, na záchod či dokon­ca do poste­le. Majú jed­no­du­chý a hlav­ne chyt­ľa­vý názov, kto­rý v sebe ukrý­va pís­men­ko “i”. Áno reč je o App­le pro­duk­to­ch, kto­rú sú ozna­čo­va­né ako “i”(produkt). Pre­čo sa však tak­to vola­jú?

 

Na túto otázku existuje niekoľko odpovedí, ktoré sa časom medzi používateľmi uchytili. Jedni tvrdia, že toto malé a zároveň nenápadné písmenko v názve produktu znamená “intelligent”, druhí zase to, že Apple označuje svoje produkty písmenom “i” práve preto, lebo sú inovatívne a teda “innovation”. Obe tieto teórie vyzerajú byť pravdivé a svojim spôsobom aj vystihujú pointu zariadení. Pravda je však niekde úplne inde a súvisí s prijatím Steva Jobsa späť do Apple ku koncu minulého storočia!

 

 

iCEO

Všetko sa to malo stať v období, kedy sa Apple začínalo dostávať do problémov a odkúpilo spoločnosť Next, ktorú medzitým stihol vybudovať Steve Jobs. To znamenalo, že sa Steve mohol opäť vrátiť do spoločnosti a keďže Apple bolo v tom období v hroznom stave, vedenie sa rozhodlo, že Steva dosadí ako dočasného generálneho riaditeľa spoločnosti. To znamenalo, že sa neoznačoval klasicky ako CEO (Chief Executive Officer) ale ako iCEO (interim – dočasný Chief Executive Officer). Hneď potom začalo Apple predávať produkty s označením “i” a tak sa mnohí domnievajú, že práve to bol dôvod, prečo dostali toto písmenko.

Každopádne, v poslednej dobe to začína vyzerať tak, že sa postupne Apple začína zbavovať tohto označenia pri svojich nových produktoch. Spomeňme napríklad nové hodinky, pri ktorých sme všetci predpokladali názov iWatch ale Apple nás naozaj prekvapilo, keď ich odprezentovalo ako “Apple Watch”. To, akým smerom označovania produktov sa spoločnosť teda vyberie uvidíme až v najbližších rokoch!

 

zdroj: svetapple.sk

 

Pridať komentár (0)