PREHĽAD: Ak patríš k OP+, dostaneš sa takmer všade. Pre neočkovaných aj prekonaných sa menia podmienky

  • Od 19. januára budú platiť nové opatrenia
  • Čo všetko sa mení, sa dočítaš v článku
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok, unsplash/Mark Bertulfo, Gabriella Clare Marino
  • Od 19. januára budú platiť nové opatrenia
  • Čo všetko sa mení, sa dočítaš v článku

Vláda schválila opatrenia, ktoré budú platné pre celú krajinu od 19. januára 2022.

Čaká nás niekoľko zmien

Od budúcej stredy sa zmení hneď niekoľko vecí. Slovensko sa zatiaľ nebude rozdeľovať na základe COVID automatu. Opatrenia platné od budúceho týždňa sa budú týkať celého územia Slovenska.

Prevádzky budú u nás otvorené od 5:00 hod. do 22:00 hod.

Zmena nastáva aj v rozdelení jednotlivých režimov. Pokiaľ sme doposiaľ boli zvyknutí na 3 rozdelenia, po novom sa dočkáme režimov štyroch.

K režimu základ, OTP a OP pribudne režim OP+. Nový režim bude platný v prípade vysoko rizikových hromadných podujatí. Ak sa chystáš nejakého zúčastniť, dve dávky vakcíny ani prekonanie ochorenia ti stačiť nebudú.

Do režimu OP+ totiž spadajú ľudia, ktorí spĺňajú definíciu OP a zároveň sú testovaní (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín)  alebo dostali booster dávku, prípadne majú kompletné očkovanie + prekonanie ochorenia COVID-19 nie staršie ako 180 dní.

Čo v prípade nízko rizikových hromadných podujatí?

Za nízko rizikové hromadné podujatia sa považujú také udalosti, ktorých súčasťou je nosenie respirátora, podujatie je bez konzumácie, prítomné je povinné sedenie, bez spevu a povzbudzovania. V návrhu, ktorý na stredajšom rokovaní schválila vláda, sa ako príklad uvádza divadlo, tiché bohoslužby či kino bez konzumácie.

Spomínané nízko rizikové hromadné podujatia budú fungovať v režime OP. Zúčastniť podujatia sa bude môcť 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity.

Čo v prípade stredne rizikových hromadných podujatí?

Za stredne rizikové hromadné podujatia sa považujú akcie s povinnosťou nosenia respirátora, pričom je fixné sedenie alebo státie. V návrhu, ktorý na stredajšom rokovaní schválila vláda, sa ako príklad uvádza kino s konzumáciou, diváci na športových podujatiach, stojace kultúrne podujatia, kongresy či bohoslužby so spevom.

Čo patrí k vysoko rizikovým hromadným podujatiam?

K vysoko rizikovým patria podujatia, na ktorých je obmedzené nosenie respirátora či konzumácia jedla. V návrhu, ktorý na stredajšom rokovaní schválila vláda, sa ako príklad uvádzajú svadby, kary, oslavy, večierky, plesy, diskotéky či hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania.

Ako sme uviedli už vyššie, na podobný typ podujatia sa dostaneš výhradne v režime OP+, pričom maximálny povolený počet osôb bude 20 s povinným zoznam účastníkov.

zdroj: unsplash/Kelsey Chance

Aké opatrenia platia v súvislosti so zamestnaním?

V prípade zamestnania vláda odporúča využívanie home office v maximálnej možnej miere. Tí, ktorí do práce dochádzajú, budú fungovať v režime OTP, pričom test bude nutný aspoň dvakrát do týždňa.

Môžem navštevovať fitness centrum?

Fitness centrá budú otvorené v režime OP+, pričom maximálny počet osôb bude 50, alebo bude platiť obmedzenie 15 m2/osobu.

Môžem sa stravovať v reštaurácii?

Reštaurácie otvorené v režime OP budú povolené iba na sedenie, pričom obsluha bude iba pri stole. Mimo stolu a konzumácie bude povinný respirátor. Ak si reštaurácia zvolí režim ZÁKLAD, povolený bude iba okienkový predaj.

zdroj: unsplash/Louis Hansel

Môžem sa ubytovať v hoteli?

V prípade ubytovacích zariadení platí režim OP+ a je bez limitu. Na využívanie spoločných priestorov platia rovnaké podmienky, ako na hromadné podujatie podľa pravidiel HP.

Ubytovacie zariadenia v režime ZÁKLAD sú zakázané. Výnimkou sú karanténne zariadenia a ubytovanie dlhodobého charakteru.

A čo školy?

  • Prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti budú fungovať: MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD, ŠVZ, CPPPaP, CŠPP, školské jedálne , VŠ – zdravotnícke a sociálne odbory, výkon praxe, záverečné skúšky.
  • Jazykové školy, ZUŠ, CVČ a akákoľvek mimovyučovacia činnosť bude prezenčne do 12 rokov a dvoch mesiacov bez obmedzenia, ale s dôrazne odporúčaným OTP (odporúčané testovanie Ag samotesty).
  • Prezenčne v režime OTP od 12 rokov a dvoch mesiacov (platí platný Ag test zo školy) budú fungovať jazykové školy, ZUŠ, CVČ, akákoľvek mimovyučovacia činnosť, kurzy aj školenia. Vysoké školy budú prezenčne fungovať v režime OP. Internáty budú iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP.
Zdroj: rokovania.gov.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie