Prehľad: Oddnes platia vyššie pokuty a tresty za mobil za volantom či rýchlu jazdu

  • Od 1. augusta do platnosti vstupujú zmeny ohľadom trestov za priestupky na cestách
  • Prísnejšie je trestané telefonovanie, či prekročenie rýchlosti
polícia pokuta
TASR/Roman Hanc, Unsplash/Markus Spiske
  • Od 1. augusta do platnosti vstupujú zmeny ohľadom trestov za priestupky na cestách
  • Prísnejšie je trestané telefonovanie, či prekročenie rýchlosti

Ak sa ti podarí čas od času nejaký ten dopravný priestupok snaž sa byť ešte opatrnejší. Po novom by ťa totižto mohol vyjsť poriadne draho. Počnúc augustom polícia sprísňuje tresty pre vodičov, ktorí sa v premávke správajú nezodpovedne.

Rýchlosť a nezodpovednosť

Sprísnenie sankcií za dopravné priestupky je avizované už dlhšiu dobu. Národná rada návrh z dielne Ministerstva vnútra schválila už v polovici júna, následne na čo ho podpísala aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Zmeny sa týkajú najmä trestov za prekročenie maximálnej rýchlosti a používania mobilného telefónu za volantom. Úpravy sa však dočkali aj zákony o šoférovaní autobusov či nákladných vozidiel. Drobnými úpravami si prešli aj pravidlá vydávania a platby evidenčných tabuliek a predlžovania platnosti rôznych dokumentov, ktoré vznikli za prechodného stavu počas pandémie covidu-19.

Za prekročenie rýchlosti môžeš od 1. augusta dostať poriadne prísnu pokutu, uvádza ministerstvo. „Prísnejšie sankcie sa dotknú aj vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť. A to v obci minimálne o 50 kilometrov za hodinu a mimo obce o najmenej 60 kilometrov za hodinu. Takéto prekročenie rýchlosti sa tiež zaradí medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom,“ píše sa v tlačovej správe.

Maximálna výška pokuty sa nemení a teda ostáva v sume od 250 do 800 eur v prípade blokového konania, a v sume od 500 do 1 000 eur pri riadnom konaní. Zmena však nastáva v prípade spomínaného opakovaného porušovania maximálnej dovolenej rýchlosti.

Toto porušenie sa tak bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, keď sa už vodič musí podrobiť opatreniam, ako napríklad doškoľovací kurz v autoškole, preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti,“ píše ministerstvo. V prípade, že vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac je možné mu uložiť aj sankciu zákazu činnosti.

policajt merajúci rýchlosť červenej dodávky
zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Ministerstvo vnútra si ďalej posvietilo na vodičov, ktorí za volantom používajú mobil bez technológie handsfree. „Medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom sa po novom zaradí aj držanie a obsluhovanie telefónu a obdobných zariadení bez systému „voľné ruky“ počas vedenia vozidla,“ objasňuje sa v správe.

Z toho vyplýva, že sa zvýšia sa horné hranice pokút v blokovom (zo 100 na 150 eur) i riadnom správnom konaní (z 200 na 300 eur).“ Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, podobne ako v prípade opakovaného prekračovania rýchlosti.

„Týmito krokmi sledujeme väčšiu bezpečnosť na cestách. Cieľom je, aby sa vodiči sústredili na šoférovanie motorového vozidla a doplnkovými činnosťami nestrácali pozornosť nad vedením vozidla a neohrozovali tak ďalších ľudí na ceste ako aj seba,“  vysvetlil minister vnútra SR Roman Mikulec.

Sprístupnenie oprávnení

Čo sa týka zmien v oblasti vodičských oprávnení C, CE, D a DE, mení sa spodná hranica udelenia týchto oprávnení. „Vodičské preukazy C a CE budú môcť získať už vodiči vo veku 18 rokov namiesto súčasných 21. Pri vozidlách skupín D a DE sa minimálny vek zníži z 24 na 21 rokov. Podmienkou má byť absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie,“ uvádza ministerstvo.

muž používajúci mobilný telefón počas šoférovania
zdroj: Unsplash/Alexandre Boucher

Novela reaguje aj na situáciu s dočasným nedostatkom niektorých druhov tabuliek s evidenčným číslom vozidla po výmene dodávateľa. Išlo o „zelené“ tabuľky za elektromobil či tabuľky s voliteľným číslom. „Do zákona sa dopĺňa  zníženie správneho poplatku za vydanie novej tabuľky o už uhradenú sumu, aby občan neplatil dvakrát to isté. Osoba, ktorej nebolo možné vydať číslo/tabuľku podľa jej požiadaviek, si môže požiadať o nové evidenčné číslo a už uhradený správny poplatok sa jej zaráta do poplatku za vydanie novej tabuľky,“ informuje ministerstvo.

Ukončenie korona-opatrení

Novelou sa taktiež ukončí predlžovanie platnosti niektorých dokladov vydávaných podľa zákona o cestnej premávke a zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a ukončí sa možnosť neplniť niektoré zákonné povinnosti. Konkrétne ide o doklady o zdravotnej a psychickej spôsobilosti a vodičského preukazu.

Rovnako sa ukončuje aj možnosť neabsolvovať lekársku prehliadku pri dovŕšení veku 65 rokov a neabsolvovať pravidelné lekárske prehliadky následne každých 5 rokov. Z novej legislatívy tiež vyplýva, že ukrajinské autá si budú môcť po novom vybaviť technickú a emisnú kontrolu aj na území Slovenska, aby sa predišlo nutnosti návratu do rizikových oblastí Ukrajiny.

Zmeny o pokutovaní neprispôsobivých vodičov zhŕňa aj Polícia SR v príspevku na sociálnej sieti Facebook, ktorý je priložený nižšie.

 

Zdroje: MINV/TS, Facebook

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá