Prehľad slovenského startupového prostredia za rok 2014

  • The Startup Studio pod záštitou KPMG zverejnilo rozsiahlu správu o slovenskom startupovom prostredí za tento rok. Bola spracovaná na základe údajov z prieskumu, ktorý sa realizoval na Slovensku počas júna a júla tohto roka. A čítanie je to naozaj zaujímavé!
image_1417730500.jpeg
  • The Startup Studio pod záštitou KPMG zverejnilo rozsiahlu správu o slovenskom startupovom prostredí za tento rok. Bola spracovaná na základe údajov z prieskumu, ktorý sa realizoval na Slovensku počas júna a júla tohto roka. A čítanie je to naozaj zaujímavé!

Prieskumu sa zúčastnili rôzni odborníci z celého startupového prostredia.

 

 

Pre úplnosť je potrebné doplniť, že informácie boli čerpané aj z medzinárodných štúdií, v ktorých bolo zahrnuté aj Slovensko ako napríklad KPMG Technology Innovation Survey 2014 alebo Google Code Jam Statistics.

Slovenské startupové prostredie je vo všeobecnosti mladé. Z prieskumu vyplýva, že viac ako 79 % startuperov je vo veku od 25 do 34 rokov. Na porovnanie, priemerný vek Američanov začínajúcich s vlastným podnikaním sa pohybuje na úrovni 40 rokov. Žeby sme boli odvážnejší?

 

 

Viac ako tri štvrtiny účastníkov prieskumu má ukončený minimálne druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Aj v tomto sa odlišujeme od USA, kde je to len 43 % začínajúcich podnikateľov.

 

 

Zameraniu štúdia dominuje IT a biznis sektor, čo sú oblasti, ktoré produkujú mnoho startupov. Správa zároveň potvrdzuje fakt, že pre dosiahnutie úspechu je potrebné sa zamerať nie len na samotný produkt, ale aj na biznis model. A to si vyžaduje tím ľudí z viacerých oblastí. Viac hláv, viac rozumu!

           

 

            A slovenskí startuperi to vedia, preto až 66 percent z nich pracuje v tíme dvoch až troch ľudí. Viac ako päť founderov majú len 4 percentá startupov.

           

 

 

            Najviac slovenských startupov je v oblasti vývoja hardvéru a IT riešení. Zaujímavé je vysoké umiestnenie gastro oblasti v rebríčku, ktoré sa o tretiu priečku bije s oblasťou vzdelávania.

 

           

            Cesta k realizácií nápadu je dlhá a to je vidieť aj na grafe nižšie, ktorý zobrazuje, že až polovica slovenských startupov je niekde medzi nápadom a jeho testovaním. Naopak, zvyšných 50 percent dosahuje zisk, čo dokazuje, že Slováci sú cieľavedomí a vedia svoje nápady dotiahnuť do konca.

 

                

Veľkým pozitívom je to, že startupy prispievajú ku zvyšovaniu zamestnanosti v našich (nie práve najlepších) podmienkach. Dôkazom toho je 76 % startupov aspoň s jedným zamestnancom, z toho 28 percent zamestnáva štyri až deväť zamestnancov a v 22 percentách pracuje viac ako 10 ľudí. To sú naozaj super čísla. A keď zoberieme do úvahy potenciálny úspech a expanziu aspoň polovice z nich, tak sme zrejme našli recept na nezamestnanosť v našej krajine ;).

 

 

Jedna z menej potešujúcich správ je to, že až v 76 percentách startupov nie je ženské osadenstvo. A nie je tomu tak len u nás. Čomu sa dá tento fakt pripísať, neviem. Myslím si však, že je to vec, ktorá by sa určite nemala ignorovať.

 

 

 

Slovenské startupy určite majú potenciál preraziť aj vo svete, o tom sme sa mohli presvedčiť už niekoľkokrát. O expanzii na zahraničné trhy uvažuje 57 percent z nich. Dôvodov na to majú hneď niekoľko, no tým najhlavnejším je presadenie sa na nových trhoch a získanie väčšieho počtu zákazníkov. V prieskume je uvedený aj zoznam krajín, do ktorých by sa slovenské startupy chceli presunúť. Na prvom mieste je USA, druhé je obsadené Veľkou Britániou a Írskom, a nám, geograficky bližšie krajiny strednej Európy, sú až na treťom mieste.

 

 

 

 

Kompletná správa z tohto prieskumu je naozaj rozsiahla, no snažil som sa vybrať tie najdôležitejšie a najzaujímavejšie fakty, ktoré čo to povedia o slovenských startupoch. Je super, že sa realizoval takýto rozsiahli prieskum a že startupová komunita sa začína dostávať do povedomia rôznych spoločností aj z tohto pohľadu. Verím, že o rok budú čísla ešte lepšie.

Celú správu nájdete na tomto odkaze.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech