Prekročí minimálna mzda Slovákov hranicu 600 eur už budúci rok? 

  • V nasledujúcom období sa očakáva pozitívny vývoj makroekonomických ukazovateľov a dôjsť by malo k nárastu cien, ktoré sa budú týkať najmä potravín
  • Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky - KOZ SR preto navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na rok 2020 na sumu 635 eur
  • Zástupcovia zamestnávateľov však trvajú na sume 552 eur
  • Súčasná minimálna mzda je na úrovni 520 eur
slekk
pixabay.com, wikimedia.org-Miskoš
  • V nasledujúcom období sa očakáva pozitívny vývoj makroekonomických ukazovateľov a dôjsť by malo k nárastu cien, ktoré sa budú týkať najmä potravín
  • Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky - KOZ SR preto navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na rok 2020 na sumu 635 eur
  • Zástupcovia zamestnávateľov však trvajú na sume 552 eur
  • Súčasná minimálna mzda je na úrovni 520 eur

Odborári tvrdo žiadajú zvýšenie minimálnej mzdy o 22% na 635 eur. Argumentujú to tým, že Európska únia odporúča, aby najnižší plat dosahoval 60 %  priemernej mzdy. Minimálna mzda v tejto výške predstavuje 55,2 percent z predpokladanej priemernej mzdy v roku 2020.

Nie všetkým však takéto navýšenie vyhovuje. Zástupcovia zamestnávateľov trvajú na tom, aby minimálna mzda neprekročila 552 eur. Na svete je tak nový spor, do ktorého už tento mesiac zasiahne ministerstvo práce, ktoré navrhne výšku novej minimálnej mzdy Slovákov, hneď ako obdrží návrhy od sociálnych partnerov.

Myšlienku zvýšenia minimálnej mzdy podporuje aj Milan Kuruc zo združenia Pracujúca chudoba. „Priestor na razantné zvýšenie minimálnej mzdy na Slovensku určite je. Keď si porovnáte krajiny V4 a Slovinsko, tak zistíte, že naša produktivita práce sa približuje tej slovinskej, sme v tomto rebríčku hneď za nimi, no Slovinci majú minimálnu mzdu vo výške 886 eur a my 520,“ prezradil pre Startitup.

zdroj: pexels.com

Zvyšovanie výšky minimálnej mzdy, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok, je už tradične kontroverznou témou. 

Žijeme však v dobe, kedy z každej strany počúvame o výraznom poklese nezamestnanosti a silnom hospodárskom raste. V prvom štvrťroku 2019 sa slovenská ekonomika medzikvartálne zvýšila o 0,9 % najmä vďaka čistým vývozom, informovala TASR.

Aj napriek rastúcim obavám z vývoja situácie v oblasti globálneho obchodu sa očakáva, že čistý export v roku 2019 výrazne podporí hospodársky rast, najmä v dôsledku rastúceho objemu výroby v automobilovom priemysle orientovanom na export.

Oblasť mzdovej politiky na Slovensku ovplyvnila klesajúca nezamestnanosť, zvyšovanie miezd vo verejnej správe a prudký nárast počtu voľných pracovných miest v roku 2018, čo vyvíja tlak na rast miezd, ktorý by mal tento rok dosiahnuť svoj vrchol. Ľudia tak prirodzene očakávajú, že všetky tieto ekonomické pozitíva by sa mali odraziť aj na životnej úrovni obyvateľstva aj prostredníctvom rastu miezd.

zdroj: pixabay.com

Máme pred sebou zásadný krok

Mnoho štátov už urobilo skok v minimálnej mzde, a stalo sa iba to, že nejaká skupina ľudí začala lepšie zarábať a viac míňať a robiť tak tržby podnikateľom. Len my na Slovensku sa tu navzájom stále presviedčame, ako by nás vyššia minimálna mzda poškodila. Tento skok treba už raz konečne urobiť, dostať našu minimálnu mzdu na úroveň 60 % priemernej a potom ju na tejto úrovni udržiavať. Ľudia, čo celý mesiac poctivo pracujú, musia mať akú takú možnosť dovoliť si aspoň základné veci, a to im súčasná minimálna mzda neumožňuje,“ dodáva M. Kuruc.

Aj keď mzdy na Slovensku medziročne rastú, Slovensko si svoje postavenie, ako krajina s lacnou pracovnou silou (nízkymi nákladmi na zamestnanca), stále drží spolu s ostatnými krajinami východnej Európy. 

Aj keď je priemerná mzda v národnom hospodárstve okolo 1 000 eur, viac ako polovica (53,2 %) zamestnancov nezarába ani 800 eur v hrubom . Mzdu okolo 1 000 eur dostáva okolo 7 % zamestnancov (mzdové pásmo od 950,01 eur po 1 050 eur – okolo 154 tisíc osôb). Ešte v roku 2017 zo všetkých zamestnancov (2 141 tisíc osôb) zarábalo do 400 eur takmer 121 tisíc zamestnancov.

zdroj: ozkovo.sk, statistics.sk, kozsr.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech