Nezamestnanosť v apríli 2019 po prvýkrát od roku 1997 klesla pod 5 %

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dnes zverejnilo najnovšie dáta meraní miery nezamestnanosti na Slovensku.

Podľa oficiálnych informácií apríli 2019 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 4,90 %. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2019 (5,03 %) poklesla o 0,13 percentuálneho bodu. Medziročne poklesla o 0,52 percentuálneho bodu. V apríli 2018 bola na úrovni 5,42 %.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech