Prelomový úspech lekárov v Brne. Ako prví v strednej Európe mužovi s rakovinou geneticky upravili biele krvinky 

  • Fakultná nemocnica v neďalekom Brne vôbec po prvýkrát použila proti nádoru inovatívnu bunkovú génovú terapiu
  • Pacient, ktorému predtým nepomohla ani silná chemoterapia sa vďaka jej absolvovaniu mohol vrátiť ku svojej rodine
FN Brno, unsplash.com
  • Fakultná nemocnica v neďalekom Brne vôbec po prvýkrát použila proti nádoru inovatívnu bunkovú génovú terapiu
  • Pacient, ktorému predtým nepomohla ani silná chemoterapia sa vďaka jej absolvovaniu mohol vrátiť ku svojej rodine

Tím lekárov hematologickej a onkologickej kliniky FN Brno a LF MU vykonal v decembri 2019 vôbec po prvýkrát bunkovo génovú onkologickú terapiu. 48-ročnému pacientovi bolo ešte v júni 2019 diagnostikované závažné onkologické ochorenie hrudných lymfatických uzlín. Ani po niekoľkých cykloch chemoterapie nedošlo ku zmenšeniu veľkosti jeho nádoru. Rovnako tak záchranná, veľmi intenzívna chemoterapia nepriniesla žiadny liečebný efekt.

zdroj: Unsplash - ilustračná

Po ďalších dvoch líniách modifikovanej liečby sa nádor dokonca ešte zväčšil a začal utláčať  aj priedušky a pľúca. Ani tak intenzívna liečba, akou je transplantácia kostnej drene, neprichádzala v tejto situácii do úvahy.

„Našťastie bola práve v tejto dobe (október 2019) dokončená niekoľkomesačné fáza príprav modernej bunkovej génovej terapie pomocou CAR-T lymfocytov,“ hovorí prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., prednosta Internej hematologickej a onkologickej kliniky.

Ako moderná metóda funguje?

Pri tejto liečebnej metóde sú pacientovi najskôr z krvi odobraté biele krvinky, ktoré sú následne odoslané firme Kite Gilead v USA. Tam je do nich vložená špeciálna genetická informácia, vďaka ktorej sa „naučia“ cielene rozpoznávať a ničiť určené nádorové bunky.

Výsledný liečivý prípravok modernej terapie s názvom Yescarta®, je po prevoze naspäť do nemocnice uložený v zmrazenej podobe vo veľkokapacitných kontajneroch s tekutým dusíkom.

zdroj: Unsplash - ilustračná

Genetická modifikácia T-lymfocytov pacienta prebehla úspešne a tieto bunky mu boli po šetrnej chemoterapii podané na začiatku decembra 2019. Ostro sledované obdobie po podaní bolo sprevádzané len veľmi miernymi nežiadúcimi účinkami, ktoré boli rýchlo zvládnuté podľa medzinárodných odporúčaní. Už po niekoľkých dňoch sa pacientovi uľavilo od nepríjemných príznakov vyvolaných jeho nádorom, najmä každodenných teplôt, kašľa a problémov s dýchaním.

Ide o prvého pacienta v Českej republike a jedného z prvých v strednej a východnej Európe, ktorý túto inovatívnu liečebnú metódu absolvoval.

zdroj: Unsplash - ilustračná

Tím lekárov  verí, že táto liečebná metóda bude mať očakávaný liečebný efekt a umožní až donedávna celkom nevyliečiteľne chorým, žiť bez utrpenia.

Veľkú zásluhu na tomto úspechu má však aj firma Kite Gilead, ktorá ponúkla, že hoci cena jedného tohto liečivého prípravku modernej terapie predstavuje takmer 400-tisíc eur, jeho výroba pre prvých troch pacientov bude vykonaná zadarmo.

Zdroje: FN, Brno

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK