Počul si už o preteku RC vodíkových áut pre stredné školy?

  • 1. ročník slovenského kola medzinárodnej súťaže Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC_SK) (3. ročník medzinárodnej súťaže H2AC), ktorý organizuje SEA agentúra pre vzdelanie a vedu v spolupráci s Horizon Educational sa bude konať 27. apríla 2017 v priestoroch zážitkového centra vedy Aurélium na Bojnickej 3 v Bratislave. Šesťhodinového vytrvalostného závodu diaľkovo ovládaných modelov áut s hybridným vodíkovým pohonom sa zúčastní 18 stredoškolských tímov z celého Slovenska.
hydrogen
FB Hydrogen Horizon SLovakia/ FB Hydrogen Horizon Slovakia
  • 1. ročník slovenského kola medzinárodnej súťaže Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC_SK) (3. ročník medzinárodnej súťaže H2AC), ktorý organizuje SEA agentúra pre vzdelanie a vedu v spolupráci s Horizon Educational sa bude konať 27. apríla 2017 v priestoroch zážitkového centra vedy Aurélium na Bojnickej 3 v Bratislave. Šesťhodinového vytrvalostného závodu diaľkovo ovládaných modelov áut s hybridným vodíkovým pohonom sa zúčastní 18 stredoškolských tímov z celého Slovenska.

Závod predstavuje vyvrcholenie programu Horizon Educational Group, ktorého zmyslom je priblížiť stredoškolským študentom STEM odbory (science, technology, engineering, math) a nadchnúť ich pre technológie obnoviteľných zdrojov energie. Študenti sa s pomocou učebných pomôcok Horizon Energy Box zoznamujú s obnoviteľnými zdrojmi energie a teoretické vedomosti potom použijú pri zostavení diaľkovo ovládaného pretekárskeho auta, poháňaného vodíkovými palivovými článkami.

foto: FB Hydrogen Horizon Slovakia

Víťazné družstvo slovenského kola bude reprezentovať SR na medzinárodnom finále v závode 24hrs de Saint Jo, ktorý sa bude konať 5. – 6. mája vo Francúzsku.

Okrem vytrvalostného závodu sa bude odovzdávať aj cena za Dizajn, Energiu, Prezentáciu školy a Inováciu.

Podľa Timo Lukkarinena, generálneho riaditeľa Horizon Educational, sa vzdelávanie vo vedných odboroch do budúcnosti nezaobíde bez praktickej výučby postavenej na riešení konkrétnych problémov. Z toho vychádzajú špeciálne študijné plány do hodín chémie a fyziky, ktoré Horizon Educational dodáva pedagógom zo škôl zapojených do H2AC.

foto: FB Hydrogen Horizon Slovakia

Záštitu nad pretekom prevzala Asociácia priemyselných zväzov a partnermi projektu sa stali Nadácia VW, Bratislavský samosprávny kraj a Nadácia EPH a Centrum vedecko technických informácií.

„H2AC študentom umožňuje nenásilne a zábavnou cestou získať poznatky a praktické skúsenosti, ktoré im potom pomôžu lepšie sa presadiť v odbore.“

Už teraz SEA agentúra pre vzdelanie a výskum a Horizon Educational Group pripravujú vyhlásenie ďalšieho ročníka H2ACSK. Školy sa budú môcť prihlasovať na webovej stránke H2AC.

Zdroj: tlačová správa Hydrogen Horizon Slovakia

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech