Prichádzajúci z „nebezpečných krajín“ sa musia preukázať negatívnym testom na Covid-19 a isť do domácej izolácie

  • V súčasnosti existuje 19 krajín, pre ktoré toto obmedzenie neplatí
  • Sú nimi Česko, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko, Grécko, Cyprus, Malta, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko a Island
karanténa
TASR/Michal Svítok
  • V súčasnosti existuje 19 krajín, pre ktoré toto obmedzenie neplatí
  • Sú nimi Česko, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko, Grécko, Cyprus, Malta, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko a Island

Ľudia, ktorí prichádzajú na Slovensko z „nebezpečných krajín“ sa musia preukázať negatívnym testom na Covid-19. Agentúru SITA o tom informovala Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ). Slovensko v súčasnosti považuje za bezpečné krajiny Česko, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko, Grécko, Cyprus, Maltu, Litvu, Lotyšsko, Estónsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko a Island. Takisto sa domáca izolácia či povinnosť predložiť negatívny test na Covid-19 nevzťahuje na osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, ktoré sa vracajú z Poľska, ak ich pobyt mimo Slovenska nepresiahol 48 hodín. Pokiaľ sa občania vrátia z iných ako z uvedených krajín, bude od nich okrem negatívneho testu požadovaný aj pobyt v domácej karanténe.

Musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR

Pri príchode z krajín, ktoré nie sú uvedené v takzvanom „bezpečnom“ zozname musia ľudia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie Covid-19, nie starší ako 96 hodín. Predložiť ho musia buď príslušníkovi Policajného zboru SR v prípade príchodu z Poľska a Ukrajiny alebo, ak vstupujú na Slovensko hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné odovzdať negatívny test na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva na Slovensku.

„Výsledok testu musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený,“ uvádza ÚVZ s tým, že ľudia ostanú v domácej izolácii spoločne s ostatnými členmi žijúcimi v spoločnej domácnosti. „Najskôr na piaty deň osoba, ktorá prišla zo zahraničia, absolvuje test na ochorenie Covid-19. Ak bude výsledok negatívny, domáca izolácia sa skončí,“ spresňuje ÚVZ. Zároveň, všetci ľudia, ktorí počas posledných 14 dní navštívili takzvanú rizikovú krajinu a prídu na územie Slovenska od 10. júna od 7:00, sa musia hlásiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a ošetrujúcemu lekárovi, ktorý im vystaví PN z dôvodu karantény pre Covid-19.

Ľudia z karantény budú môcť ísť domov

Ľudia nachádzajúci sa v centrách štátnej karantény, ktorí počas predchádzajúcich 14 dní navštívili rizikovú krajinu, ich budú môcť opustiť a dokončiť izoláciu doma, kým nedostanú negatívny výsledok testu na Covid-19. Domáca izolácia sa týka aj s nimi žijúcich osôb v spoločnej domácnosti. Ľudia, ktorí sú aktuálne v štátnej karanténe a počas predchádzajúcich 14 dní nenavštívili rizikovú krajinu, z nej môžu odísť bez povinnosti následnej domácej izolácie.

V prípade tých, ktorí sú aktuálne v domácej izolácii alebo karanténe s použitím aplikácie eKaranténa a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili rizikovú krajinu, v nej zostávajú až kým nedostanú negatívny výsledok testu na Covid-19. To musia následne oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý deaktivuje eKaranténu. Domáca izolácia sa týka aj osôb, ktoré s takouto osobou žijú v spoločnej domácnosti. Naopak, ľudia, ktorí sú aktuálne v domácej izolácii – karanténe s použitím aplikácie eKaranténa a počas predchádzajúcich 14 dní nenavštívili rizikovú krajinu, to oznámia príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý deaktivuje ich eKaranténu.

Zdroj: SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech