Prievidza vďaka listu od obyvateľky mesta zakázala na svojom území cirkusy so zvieratami

  • Cirkusové zvieratá strávia na cestách 10 mesiacov v roku
  • V lete im pritom hrozí prehriatie, nakoľko v prívesoch sa môže vyšplhať teplota aj na 60 °C
  • Mesto Prievidza sa rozhodlo dať cirkusom so zvieratami definitívnu stopku
humik
wikipedia.org-Tomicenko, ŠJů
  • Cirkusové zvieratá strávia na cestách 10 mesiacov v roku
  • V lete im pritom hrozí prehriatie, nakoľko v prívesoch sa môže vyšplhať teplota aj na 60 °C
  • Mesto Prievidza sa rozhodlo dať cirkusom so zvieratami definitívnu stopku

Po Pezinku máme na Slovensku ďalšie mesto, ktoré sa rozhodlo dať definitívnu stopku cirkusom so zvieratami. Prievidza využila svoje kompetencie a zakázala cirkusy na mestských pozemkoch. Mesto tak urobilo na podnet jednej z obyvateliek, ktorá sa zapojila do výzvy Slobody zvierat, ktorá spísala žiadosť o zákaz cirkusov na území slovenských miest.

Takúto výzvu môžeš poslať aj ty svojmu mestu, potrebný list nájdeš tu. To, že sa oplatí vziať veci do vlastných rúk potvrdzuje aj najnovší úspech Prievidze a Pezinka.

zdroj: wikipedia.org-ŠJů

Na to, prečo cirkusy so zvieratami fungujú aj po prijatí nového zákona, v ktorom už nie je zviera vecou sme sa pýtali samotnej Slobody zvierat.

„Minuloročnú novelu veterinárneho zákona si všetci pamätajú ako Zviera nie je vec. Formulácia, že zviera je cítiaci tvor, nebola jediná, ktorá do zákona vtedy pribudla. Aj keď sa o tom hovorilo menej, zásadnejšou zmenou bol zákaz výcviku a verejného vystupovania zvierat,“ hovorí pre Startitup Silvia Čaňová.

Podľa Slobody zvierat práve tento zákaz sa týka hlavne cirkusov a platí od 1.9.2018. Text sa však odvoláva na vyhlášku, ktorá zákaz spresní a okrem iného určí aj zoznam zvierat, ktoré budú zakázané. A keďže táto vyhláška stále nebola vydaná, nedal sa zákaz v praxi použiť a cirkusy k nám ďalej chodili a zvieratá vystupovali.

Máte aj reakciu na zákaz cirkusov od samotných cirkusantov? Ako reagujú? „Už dlhodobo vyjadrujú nevôľu. Opakujú stále, že ich slony či tigre sú členovia ich rodín a majú sa kráľovsky. Stále nechcú pochopiť, že ide o druhy zvierat žijúcich pôvodne v divočine a tie majú veľmi vysoké a veľmi špecifické nároky na uspokojovanie svojich potrieb – fyzických, mentálnych aj sociálnych. Nikdy im nebude stačiť život v klietke, cestovanie z miesta na miesto 10 mesiacov v roku, drezúra a verejné vystúpenia. Vždy to bude pre ne zdroj stresu a utrpenia,” dodáva.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech