Rímskokatolícka cirkev stráca „ovečky“. Slováci sa k nej hlásia čoraz menej

  • Na Slovensku je podľa sčítania viac než 6 700 ľudí, ktorí sa hlásia k budhizmu
  • Viac ako 4-tisíc respondentov uvádzalo pohanstvo a prírodné duchovno
Ilustračná foto
Ilustračná foto, TASR/Radovan Stoklasa TASR/František Iván
  • Na Slovensku je podľa sčítania viac než 6 700 ľudí, ktorí sa hlásia k budhizmu
  • Viac ako 4-tisíc respondentov uvádzalo pohanstvo a prírodné duchovno

V rímskokatolíckom vierovyznaní im oproti poslednému sčítaniu klesol podiel prihlásených obyvateľov o viac ako šesť percentuálnych bodov. K rímskokatolíckemu vierovyznaniu sa pri sčítaní prihlásilo 55,8 percent obyvateľstva.

V absolútnych číslach predstavuje počet rímskokatolíckych veriacich viac než tri milióny obyvateľov. Vzrástol počet obyvateľov bez náboženského vyznania, je ich temer 1,3 milióna, čo predstavuje necelých 24 percent obyvateľstva. Na stránke scitanie.sk o tom informoval Štatistický úrad SR.

Druhou najpočetnejšou skupinou sú veriaci evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania. Je ich takmer 290-tisíc, čo predstavuje podiel 5,3 percenta. Obyvatelia hlásiaci sa ku gréckokatolíckej cirkvi predstavujú štyri percentá populácie. S 218-tisíc príslušníkmi sú tretím najpočetnejším vierovyznaním.

Na štvrtej pozícii je Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, teda kalvínske vyznanie, ku ktorému sa prihlásilo 1,6 percenta obyvateľov a obyvateliek SR. K ostatným náboženským vyznaniam sa hlási menej než jedno percento obyvateľstva. V prípade Pravoslávnej cirkvi ide o 0,93 percenta, čiže 50 677 obyvateľov.

Náboženskú spoločnosť Svedkovia Jehovovi v Slovenskej republike uviedlo v sčítaní čosi vyše 16-tisíc osôb. K židovskému vierovyznaniu sa prihlásilo 2 007 osôb. Menej než jedno percento obyvateľstva sa v sčítaní prihlásilo aj k Evanjelickej cirkvi metodistickej, Bratskej jednote baptistov v SR či k Starokatolíckej cirkvi.

Na Slovensku je tiež podľa sčítania viac než 6 700 ľudí, ktorí sa hlásia k budhizmu. Islam uviedlo pri sčítaní necelých 3 900 obyvateľov a k hinduizmu sa hlási 975 obyvateľov a obyvateliek Slovenska.

Viac ako 4-tisíc respondentov uvádzalo pohanstvo a prírodné duchovno a k iným či nepresne určeným cirkvám sa prihlásilo temer 11-tisíc obyvateľov. Prináležitosť k ad hoc hnutiam uviedlo 16 186 ľudí, čo je 0,3 percenta. Iné náboženstvá vyznáva o čosi menej než 14 700 osôb. U temer 354-tisíc obyvateľov a obyvateliek ich náboženské vyznanie nebolo zistené.

Členovia cirkevného spoločenstva budú poistencami štátu

Od nového roka sa rozšíri kategória osôb, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát. V nasledujúcom roku tak bude v Sociálnej poisťovni povinne dôchodkovo poistená aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenska, ktorá je členom cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva, vykonáva pre spoločenstvo pracovnú činnosť bez práva na príjem a podala prihlášku na dôchodkové poistenie. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Takáto osoba nemôže byť dôchodkovo poistená z iného zákonom stanoveného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek.

Aby sa mohla v roku 2023 stať poistencom štátu, je potrebné, aby v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu tejto činnosti ako člen cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva. Prihlášku podáva na tlačive Registračný list fyzickej osoby. Ako súčasť prihlášky pripája čestné vyhlásenie s prílohami, ktorými sú potvrdenie o členstve a fotokópia zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.

Sociálna poisťovňa taktiež upozorňuje na odhlasovaciu povinnosť. Takýto poistenec štátu je povinný odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich dní od skončenia členstva v cirkevnom spoločenstve, rehoľnom spoločenstve alebo charitatívnom spoločenstve alebo skončenia vykonávania pracovnej činnosti.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá