Rozdiel platov mužov a žien v Európe: Slovensko skončilo na chvoste

  • Eurostat zverejnil tabuľku odhadovaného rozdielu medzi priemerným hrubým hodinovým zárobkom muža a ženy v krajinách Európskej únie. Slovensko skočilo 5. od konca.
elitedaily-Simone-Becchetti-good-girl-800x400
  • Eurostat zverejnil tabuľku odhadovaného rozdielu medzi priemerným hrubým hodinovým zárobkom muža a ženy v krajinách Európskej únie. Slovensko skočilo 5. od konca.

Konečne vidím Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami. Väčšinou sa tam nenachádzame, ale neviem, či je to dôvod na oslavu. Slovensko predbehlo pár krajín ako Česko, Nemecko, Rakúsko a Estónsko, no stále sa nemáme čim chváliť. Niektoré krajiny ako napríklad Nemecko zaviedli zmeny v tzv. politiku rovnosti a to napríklad v rodičovskej dovolenke. Podobné zmeny zaviedli aj Švédsko a Fínsko, ale ani jednej z krajín sa nepodarilo dostať do prvej polovice tabuľky.

Globálne, ženy stále zarábajú menej ako muži, aj keď nastal nárast v zárobkoch žien, aktuálny celosvetový priemer sa rovná tomu, čo muži zarábali pred 10 rokmi.

chartoftheday_4159_the_eu_s_gender_pay_gap_visualised_n

The gender pay gap je rozdiel medzi mužským a ženským zárobkom znázornený ako percentá mužského zárobku.

 

Tempo zmeny sa spomalilo za posledné 3 roky a za predpokladu, že to ostane pri tomto tempe, bude trvať 118 rokov, kým zmizne gender gap.

Snímka obrazovky 2016-01-06 o 18.49.10

Za každý zarobený dolár ženou zarobí muž 

Snímka obrazovky 2016-01-06 o 18.49.33

Ďaľšie zaujímavosti…

Ženy získali právo voliť v 1920 – to je pred 96 rokmi.

Snímka obrazovky 2016-01-06 o 18.49.51

62,20 % žien je súčasťou pracovnej sily na Slovensku, v porovnaní so 77,5 % mužov

Snímka obrazovky 2016-01-06 o 18.50.18

Miera gramotnosti pre ženy je až 99% – rovnaká ako u mužov.

Snímka obrazovky 2016-01-06 o 18.50.24

Ženy sa u nás dožívajú v priemere dlhšie ako muži (ženy – 70 rokov, muži – 63).

Snímka obrazovky 2016-01-06 o 18.50.32

ZDROJE:

Dáta použité v článku pochádzajú zo stránky World Economic Forum (weforum.org). Dáta použité v Gender Gap Kalkulačke sú správne v čase uverejnenia dát na stránke a môžu sa meniť . Platy sú uvedené podľa informácií z Global Gender Gap 2015 správy a the International Labour Organisation (ILO). Boli použité posledné výročné správy krajín. Podľa Global Gender Gap 2015 správy, celosvetová gender gap by mala zmiznúť v roku 2133 podľa aktuálej miery zmeny.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK