Seniorom hrozia problémy za banálne chyby. Skontroluj si, čo všetko treba hlásiť (PREHĽAD)

  • Poberateľ dôchodku má voči Sociálnej poisťovni určité povinnosti
  • Zisti, aké údaje a ako často musíš nahlásiť, aby si neprišiel o penziu
Muž so ženou za notebookom.
Ilustračné foto Freepik/@freepik
  • Poberateľ dôchodku má voči Sociálnej poisťovni určité povinnosti
  • Zisti, aké údaje a ako často musíš nahlásiť, aby si neprišiel o penziu

Keď dostávaš dôchodok, máš k Sociálnej poisťovni niekoľko dôležitých povinností. Tieto povinnosti sú kľúčové pre to, aby si mohol naďalej dostávať svoje peniaze bez problémov.

Je dobré vedieť, čo od teba poisťovňa očakáva a ako správne postupovať, aby si mal svoje finančné záležitosti v poriadku.

Informácie o pobyte

Ak sa dlhšie zdržuješ na inej adrese, než je tá, kde máš oficiálne hlásený trvalý alebo prechodný pobyt, je dôležité, aby si túto zmenu oznámil Sociálnej poisťovni. Nemusíš sa báť, nejde o adresu, ktorú máš oficiálne zaregistrovanú. Ako informuje portál Pravda, poisťovňa si totiž údaje o tvojom trvalom alebo prechodnom pobyte vie zistiť sama z Registra fyzických osôb.

V prípade, že budeš na dlhší čas bývať na inom mieste, je nutné im to dať vedieť. Navyše, ak žiješ v zahraničí, občas budeš musieť poisťovni poslať aj dôkaz, že žiješ. To sa týka najmä dôchodcov mimo Slovenska.

Nárok na dôchodok treba dokázať

Pred tým, ako ti poisťovňa schváli dôchodok, musíš splniť niekoľko požiadaviek. Ako žiadateľ o dôchodok musíš dokázať všetko dôležité o svojom nároku na dôchodok – kedy máš naň právo, kedy by ti mal prestávať a koľko by ti mal byť vyplatený.

Ak ide o invalidný dôchodok, musíš sa tiež zúčastniť posudzovania, ako veľmi sa ti zhoršila schopnosť pracovať a zarábať.

Všetky zmeny je nutné nahlásiť

Ako dôchodca alebo osoba dostávajúca dôchodok, musíš dokázať všetky dôležité okolnosti, ktoré ovplyvňujú začiatok a koniec tvojho práva na dôchodok, jeho výplatu a výšku. Tiež sa musíš zúčastniť na hodnotení, ako sa ti zmenila schopnosť pracovať a zarábať.

Keď ti Sociálna poisťovňa pošle písomnú výzvu, máš osem dní na to, aby si reagoval a dokázal potrebné informácie – či už sám, cez zákonného zástupcu alebo ako osobitný príjemca dôchodku, pokiaľ poisťovňa neurčila iný termín.

Staršia žena zapisuje niečo perom.
zdroj: Freepik/@shurkin_son

Okrem toho, ak sa niečo zmení v údajoch, ktoré si uviedol v žiadosti o dôchodok, alebo ak sa zmení adresa, kde sa zdržiavaš, musíš túto zmenu oznámiť Sociálnej poisťovni do osem dní. Toto pravidlo o informovaní o zmene adresy platí vždy, keď sa presunieš na iné miesto na dlhší čas.

Ak dôchodca dostane peniaze, na ktoré nemal právo, musí vrátiť túto časť dôchodku späť od dňa, kedy mu už nepatrila. Ak si dôchodok alebo jeho časť vzal, vediac alebo predpokladajúc, že to bolo neprávom alebo vo väčšej sume, než mu patrila, musí to napraviť. To platí aj v prípade, keď svojím konaním spôsobil, že dôchodok alebo jeho časť mu bol vyplatený neoprávnene alebo vo vyššej sume.

Pri každom dôchodku platí niečo iné

Rôzne typy dôchodkov prinášajú rôzne povinnosti. V prípade, že poberáš predčasný dôchodok, musíš oznámiť začiatok alebo koniec tvojho dôchodkového poistenia. Spraviť tak musíš, aj keď toto poistenie vznikne v zahraničí.

Osoby na invalidnom dôchodku musia ísť na kontrolné lekárske prehliadky, aby si nechali overiť zdravotný stav.

Vdovy a vdovci musia oznámiť zmenu svojho stavu. Ide napríklad o opätovné uzavretie manželstva, alebo ukončenie starostlivosti o dieťa, ktoré ešte nie je samostatné.

Ak si na sirotskom dôchodku, nesmieš zabudnúť oznámiť koniec alebo prerušenie svojho štúdia. To platí najmä, ak škola nezdieľa údaje o študentoch so systémom ministerstva školstva alebo ak patrí pod iné rezorty, ako sú obrana a vnútro. Tieto informácie musíš Sociálnej poisťovni oznámiť do osem dní.

Zdroje: Pravda, Sociálna poisťovňa

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá