Sexuálna výchova na slovenských školách je v dezolátnom stave. 20-ročná študentka je pripravená to zmeniť

  • Na Slovensku vzniká nový web o sexuálnom zdraví
  • Študentka Sokratovho inštitútu Nikol Nagyová sa chystá inkluzívnym prístupom zvyšovať povedomie o témach, ktorým sa v našej krajine venuje absolútne minimum pozornosti
Youtube/Prirodzene Web, Unsplash/Reproductive Health Supplies Coalition
  • Na Slovensku vzniká nový web o sexuálnom zdraví
  • Študentka Sokratovho inštitútu Nikol Nagyová sa chystá inkluzívnym prístupom zvyšovať povedomie o témach, ktorým sa v našej krajine venuje absolútne minimum pozornosti

Nikoleta Nagyová má 20 rokov a tvrdí, že už dlhodobo vníma medzery slovenského školstva v oblasti sexuálnej výchovy. Tieto nedostatky si podľa jej slov uvedomila predovšetkým potom, ako mala možnosť študovať v zahraničí a získať komplexné vzdelanie v tejto oblasti.

„Uvedomila som si, že ľudia na Slovensku nemajú prístupné zdroje, pomocou ktorých by si mohli dobrovoľne doplniť informácie z tohto odvetvia. Po tom, ako som sa o tomto probléme začala rozprávať so svojim okolím, zistila som, že mnoho z nás ho vníma podobne,“ hovorí Nikoleta.

Svetová odborníčka na zdravie radí ako mať pohlavný styk počas pandémie. Dokonca zverejnila návod

Ambiciózna Slovenka si preto vytvorila okolo seba tím ľudí, ktorí taktiež považujú za nevyhnutné tento problém riešiť. Spolu vymysleli projekt Prirodzene„Sexuálna výchova na slovenských školách je v dezolátnom stave. Preto vytvárame webovú stránku Prirodzene, cez ktorú budeme dospelým a tínedžerom sprostredkovávať komplexné poznatky z oblasti sexuálnej výchovy,“ objasňuje.

Chýba podľa teba na školách predmet sexuálna výchova?

Stránka Prirodzene bude neziskovou platformou, ktorá bude prinášať relevantné, veku primerané a odborné informácie z tohto odvetvia. Venovať sa bude aj takým témam ako je anatómia ľudského tela, hormonálne procesy v puberte aj počas starnutia, medziľudské vzťahy či pohlavne prenosné choroby.

Sex zvyšuje šance prežitia u ľudí, ktorí prekonali infarkt. Vedci prišli s nečakaným záverom

Rozoberať sa tu budú aj rôzne zdravotné problémy, ktoré môžu ovplyvniť sexuálny život človeka, ale aj schopnosť rozhodovať sa. Priestor samozrejme dostane aj sexuálna orientácia či rodová identita ľudí.

Pre dospievajúcich sa tím projektu spojil s medzinárodnou neziskovou organizáciou Advocates for Youth a ich webovou stránkou amaze.orgAmaze poskytuje tínedžerom po celom svete odbornú sexuálnu výchovu vo forme krátkych videí.

„My ich pre vás preložíme a predabujeme do slovenčiny a prispôsobíme ich lokálnemu kontextu,“ konštatuje tím projektu. Stránka bude dostupná v marci 2021. Na realizáciu projektu jeho autori vyzbierali viac ako 2 600 eur na Startlabe.

Nový web bude odborne zastrešený Spoločnosťou pre plánované rodičovstvo (SPR). SPR je mimovládna, nezisková organizácia  s členstvom v Medzinárodnej federácii pre plánované rodičovstvo – International Planned Parenthood Federation – IPPF.

Zdroje: Prirodzene, Startlab

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá