Shuff­le­Ar­ch — vir­tu­ál­ny nástroj na dizajn inte­ri­é­rov

Ľudovít Nastišin / 24. februára 2015 / Business

Za pro­jek­tom Shuff­le­Ar­ch sto­jí Miro Stra­ka, kto­rý pra­cu­je ako soft­wa­re deve­lo­per v rakús­kom Star­tUp-e Dee­pIn­ter­fa­ce. Súčas­ne dokon­ču­je štú­dium archi­tek­tú­ry na Uni­ver­si­tät für ange­wand­te Kunst Wien. V minu­los­ti sa veno­val vývo­ju men­ší­ch hier a dizaj­no­vý­ch apli­ká­cií a Shuff­le­Ar­ch začal vyví­jať pri­bliž­ne pred rokom. Prvá funkč­ná ver­zia app-ky vznik­la asi pred tro­ma mesiac­mi, keď sa do pro­jek­tu zapo­jil aj jeho otec, kto­rý má dlho­roč­né skú­se­nos­ti s vývo­jom soft­vé­ru.

 

Pri zrode ShuffleArch začínal ako dizajnér pre android, no odvtedy si už prešiel mnohými zmenami. Jednou z najdôležitejších bol začiatok spolupráce s Topreality.sk kedy sa zmenilo zameranie z androidu na webovú aplikáciu. V súčasnosti ShuffleArch beží ako WebGL - nevyžadujúci inštaláciu žiadneho pluginu na spustenie - čo ho robí ideálnym nástrojom pre pridávanie inzerátov realitnými kanceláriami priamo na ich stránke a samozrejme, ako androidová appka. Obidve boli spustené ako verejná beta pred par dnami.

 

 

Cieľová skupina ShuffleArch funguje na viacerých úrovniach - sú tu bežní používatelia, ktorí majú ShuffleArch úplne zadarmo pre súkromné účely. Idete si napríklad zariadiť byt, alebo chcete vytvoriť rýchlu skicu pôdorysu. Potom sú tu už spomínané realitné kancelárie, ktoré môžu ShuffleArch využívať za nízky mesačný poplatok. Najdôležitejší prvok pre Shufflearch je v súčasnosti ľahkosť používania, aby bol každému umožnený pôžitok z kreácie. Dokážete vytvoriť kompletný interiérový návrh behom par minúť, čo ho robí ideálnym nástrojom aj pre menej počítačovo zdatných používateľov.

 

 

A v tretej fáze bude spustený prenájom virtuálneho nábytku používaného v aplikácii - teda výrobca bude chcieť osloviť používateľov a namiesto toho aby boli zasypaní reklamou, budú im ponúknuté 3D modely v tejto aplikácii, ktoré budú môcť bezplatne využívať a ktoré budú reprezentovať skutočnú ponuku daného výrobcu. Niekto bude napríklad zvažovať kúpu novej sedacej súpravy, rýchlo si načrtne svoj pôdorys a hneď uvidí, čí mu daná súprava do izby pasuje alebo nie. Potom si nábytok objedná alebo sa vyberie do najbližšej predajne prezrieť si ho.

V súčasnosti ShuffleArch disponuje databázou modelov nábytku prevažne z blendswapu a iných free 3D assetov, ale tieto budú postupne nahradené skutočnými výrobkami.

 

 

Momentálne je verejne spustená beta pre android a webGL a onedlho sa spustí pripravovaná spolupráca s Topreality.sk a iOS aplikácia. Taktiež je ShuffleArch vo fáze jednaní s viacerými spoločnosťami o možnej implementácii.

Do budúcnosti plánuje ShuffleArch ponúknuť možnosť ukladania návrhov na cloud, aby mohli byť synchronizované cez viaceré zariadenia. Teda napríklad vytvoríte na Vašom PC návrh interiéru, zašlete odkaz klientovi, ten si ho interaktívne prezrie v 3D, poprípade nejaké drobnosti zmení a Vám sa to automaticky zobrazí.

 

 

Zároveň sa snažia rozbehnúť paralelnú funkcionalitu ShuffleArch ako platformy - zhromažďujú architektov a dizajnérov, ktorí by boli ochotní vytvárať profesionálne návrhy pre on-line klientelu za poplatok. Teda vy ako návštevník webu si môžete sám niečo vytvoriť, alebo požiadať profesionála aby Vám to navrhol, poprípade s ním konzultovať Vaše rozhodnutia. Miro ďalej plánuje spustiť jeho druhý väčší pripravovaný projekt, dokončiť spoluprácu s Topreality.sk a samozrejme odstraňovať bugy a zlepšovať user experience.

 

zdroj: http://shufflearch.com/

Pridať komentár (0)