Signee: Elektronický podpis aj u kuriéra sa tvorí v Boostri

  • Prvá fáza akcelerátora Booster, Idea Market, priniesla niekoľko zaujímavých nápadov. Jedným z nich je elektronizácia podpisovania zákazníckych zmlúv a dokumentov na tablete pri doručení na miesto určenia.
image_1419199905.jpeg
  • Prvá fáza akcelerátora Booster, Idea Market, priniesla niekoľko zaujímavých nápadov. Jedným z nich je elektronizácia podpisovania zákazníckych zmlúv a dokumentov na tablete pri doručení na miesto určenia.

 

Podstatou Signee je snaha zelektronizovať podpisovanie dokumentov a zmlúv u kuriéra. Tím Signee tvoria Michal Minárik, Peter Nizl a Matej Šesták a idea maker Michal Hrabovec. S prvými troma spomenutými  som sa stretla osobne, aby dôkladnejšie opísali o čom Signee je.

 

Tak začnime od začiatku. Ako vznikol projekt Signee a prečo?

Maťo: Projekt vznikol v rámci startupového akcelerátora Booster, kde sme sa spojili s naším idea makerom Michalom Hrabovcom, ktorý prišiel s myšlienkou ako zelektronizovať podpisovanie dokumentov a zmlúv u kuriéra.

Michal: V súčasnosti tento proces, ktorý spomíname funguje nasledovne: Firma, napríklad operátor alebo banka, pošle zákazníkovi zmluvu, ktorú treba podpísať. Kuriér túto zmluvu prinesie zákazníkovi v papierovej podobe, zákazník ju podpíše a kuriér ju následne opäť prinesie do firmy. Tu ju zamestnanec firmy musí preskenovať, aby ju previedol do elektronickej podoby a následne ju zaeviduje do systému na archiváciu.

Čo sa my snažíme urobiť je, aby k zákazníkovi prišla digitálna zmluva, on ju digitálne podpíše. V momente podpisu je už zmluva elektronická, a teda odpadajú tie následné procesy, ktoré sa v súčasnosti musia vykonať s papierovými zmluvami. Kuriér už zmluvu nemusí niesť späť do firmy, nemusí byť skenovaná a nahrávaná do systému, vďaka čomu sa šetria náklady. Znižuje sa chybovosť, napríklad už sa nestane, že by zmluva alebo dokument bol priradený k inému zákazníkovi alebo že sa tieto dokumenty stratia niekde v „procese“.

 

V čom spočíva výnimočnosť Vášho riešenia?

Michal: Výnimočnosť tejto technológie spočíva v tom, že elektronický podpis má všetky biometrické vlastnosti ako podpis, ktorý klasicky napíšete na papier. Teda aj grafológ s týmto podpisom vie pracovať rovnako ako s podpisom na papieri, a preto tento digitálny podpis má rovnakú právnu platnosť ako podpis na papieri.  Kým technológie, ktoré sa už aj v dnes využívajú na elektronické podpisy tieto vlastnosti nemajú, je to len akýsi obkreslený podpis a takýto podpis nemá právnu platnosť.

 

Čo sa skrýva za podstatou Vášho projektu?

Peťo: Kombinácia spojenia hadvéru , teda tabletu,  so špeciálnou povrchovou úpravou, ktorá dokáže čítať biometriu. Na hardvér sa viaže softvérová technológia, vďaka ktorej je možné podpisovať a zároveň zabezpečiť tok dokumentov od zadávateľa až po zákazníka, ktorého podpis je potrebné získať. Celý proces je aj samozrejme kryptovaný. Na základe týchto dvoch technológií je možné elektronické podpisovanie.

 

Čo je hlavným cieľom projektu?

Peťo: Cieľom je zmeniť systém, ktorý aktuálne existuje a funguje na trhu. Výhodou je zrýchlenie celého procesu podpisovania. V prípade ak podpíšete zmluvu našim spôsobom, môže služba ku ktorej ste zmluvu práve podpísali, začať fungovať už o pár minút po podpise. A to práve pre to, že zmluva je v elektronickej podobe. Kuriér zmluvu už nemusí osobne doručiť do kancelárie, zmluva nemusí prejsť procesom na backoffice. Veríme, že v budúcnosti bude možné poslať zmluvu alebo iný dokument emailom a príjemca ju pohodlne podpíše na svojom tablete.

 

Nie je riziko zneužitia elektronického podpisu?

Michal: Riziko je také isté ako pri podpise na papier. Možno dokonca aj nižšie. Pretože s podpisom sú snímané aj iné atribúty, ktoré podpis sprevádzajú. Mohlo by to fungovať aj napríklad tak, že kuriér keď bude dávať na podpis zmluvu, ako doplnok na zabezpečenie bezpečnosti odfotí napríklad občiansky alebo osobu, ktorá podpisuje, čím sa zabezpečí pravosť podpisu.

Maťo: Čo je veľmi dôležité je to, že po podpise sa dokument zakryptuje, uzatvorí takým spôsobom, že ho nie je možné otvoriť. Vykazuje znaky podobné parafovaniu strán v zmluve, teda nie je možné vymeniť strany a tváriť sa, že to je pôvodná zmluva.

 

Chlapci, zhrňte ešte aké výhody prináša Váš projekt? V čom spočívajú jeho prínosy?

Michal: Podľa mňa je to najmä šetrenie nákladov a výrazné zrýchlenie procesu podpisovania dokumentov.

Peťo: Reakcie spoločností u ktorých validujeme tento projekt sú také, že trh už počul o elektronickom podpise. Elektronický podpis ako taký už existuje, či už ide o signapady v bankách alebo pri podpisovaní dokladov. Ale v súčasnosti ešte  nie je vytvorený hub, kde môže vojsť akýkoľvek subjekt, zadávateľ, napríklad už spomínaní telco operátori alebo finančné spoločnosti.

V našom riešení by si zadávatelia sami dokázali vytvoriť svoju verziu zmluvy v elektronickej podobe. Tým, že technológia bude už aj u kuriérskych spoločností je veľmi ľahko možné zmeniť vnútorne procesy, aby podpisovanie začalo fungovať elektronickou formou. Toto je podľa mňa ešte väčšia výhoda. Podľa nás je toto takým prestupným bodov v celom kolotoči podpisovania dokumentov.

Maťo: Ja sa stále teším z toho, že to má aj ekologický dopad. Verím v to, že robím niečo dobré pre svet :).

 

Aký  máte pocit z Vášho projektu?

Maťo: ja náš projekt vidím ako win-win, možno dokonca až štvornásobný win. Získa nie len zadávateľ dokumentov, získa kuriér, získa aj zákazník, ktorý podpisuje, je to aj win pre ekológiu a teda je to aj win pre nás. Je to win na piatu :).

 

Aktuálne Signee ukončil prvú fázu Boostru a bez zaváhania postupujú do fázy druhej, Inkubácie.

Ich reakcie na postup a tiež skúsenosti z Boostru Vám prinesiem v druhom článku, hneď po tom ako sa chlapci spamätajú z radosti.

 

Foto: Patricia Matiova

Zdroj: galleryhip.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech