Skve­lý úspe­ch mla­dé­ho Čecha!

Lenka Lauková / 5. januára 2015 / Tools a produktivita

Dvad­sať­se­dem­roč­ný CEO čes­kej spo­loč­nos­ti Social­ba­kers, Jan Řežáb sa umiest­nil v zozna­me “30 under 30” maga­zí­nu For­bes.

 

Známy magazín Forbes zostavil rebríček 30 ľudí pod 30 rokov, ktorí v oblasti marketingu a reklamy zavádzajú nové štandardy. 

 

 

Spoločnosti Socialbakers, ktorá sa zaoberá analytikou sociálnych sietí sa tak podarilo zviditeľniť a Řežábove umiestnenie v rebríčku pre nich všetkých znamená veľký úspech.

O Socialbakers píše Forbes ako o nástroji, ktorý pomohol marketérom z prostredia Facebooku spraviť o čosi menšiu "divočinu" a pomohol vniesť do tohto chaosu poriadok. K úspechu gratulujeme! 

 

Zdroj: forbes.com

Pridať komentár (0)