Slováci nechcú, aby im štát zakazoval pracovať v nedeľu. Prieskum odhalil ako to naozaj je so zatváraním obchodov

  • V súvislosti so zákazom nedeľného maloobchodného predaja bolo zverejnených niekoľko prieskumov
  • Ich všeobecná interpretácia prezentovaná médiami znela, že Slováci sú za zákaz nedeľného predaja. Má to však háčik
Lidl Slovensko
  • V súvislosti so zákazom nedeľného maloobchodného predaja bolo zverejnených niekoľko prieskumov
  • Ich všeobecná interpretácia prezentovaná médiami znela, že Slováci sú za zákaz nedeľného predaja. Má to však háčik

Odborníci z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz sú toho názoru, že prieskumy verejnej mienky  neodzrkadľujú preferencie na komplexnú spoločenskú tému, ale len odpovede na konkrétne položenú otázku, ktorá so sebou nesie určité emócie. Respondenti sa zväčša svojou odpoveďou snažia nakresliť ideálny obraz seba. 

Ak je otázka postavená spôsobom: „Mali by mať predavačky možnosť v nedeľu oddychovať?“ alebo „Potrebujete nedeľné nákupy?“, respondenti majú tendenciu odpovedať „áno“ a „nie“

Málokto sa chce prezentovať ako utláčateľ predavačiek, alebo ako nedeľný nákupný maniak.  Čo by sa však stalo, ak by otázka respondenta upozornila na negatívne efekty nedeľného zákazu? 

Ako by odpovedal na otázky o „zákaze pracovať“, či o „práve pracovať“? Aby experti z INESS našli tieto odpovede, zadali prieskum agentúre ACRC, ktorá zozbierala výsledky metodológiou CAPI na vzorke 1021 respondentov v dňoch 26. mája až 3. júna 2020.

zdroj: INESS

Viac ako 60 % respondentov je pozitívne naklonených tomu, aby viaceré skupiny obyvateľstva mali mať možnosť pracovať v nedeľu v maloobchode. Len 28 % je proti takejto možnosti. 

Obrovskú podporu má táto možnosť najmä u mladých respondentov vo veku 25 až 34, z ktorých 70 % je za možnosť nedeľnej práce v maloobchode a len 19 % proti. 

zdroj: INESS

Rovnako najvýraznejšia podpora je pri obyvateľoch veľkých miest (nad 100 000) so 74 %-ným súhlasom. No prevaha súhlasu s ponechaním možnosti v nedeľu pracovať niektorým skupinám obyvateľstva bola aj pri respondentoch z najmenších obcí do 1000 obyvateľov, keď 56 % bolo za a 32 % proti. S možnosťou práce v nedeľu v maloobchode súhlasilo aj 68 % respondentov, ktorí sú na materskej dovolenke.

zdroj: INESS

S tvrdením, že zamestnancom v maloobchode by malo byť v nedeľu zakázané pracovať, súhlasilo 36 % respondentov, no proti bolo viac ako 45 % ľudí. Za zákaz nedeľnej práce v maloobchode bolo 37 % žien, proti zákazu však bolo 44 % žien. Jasný odpor voči takémuto zákazu bol medzi nezamestnanými, z ktorých 51 % bolo proti zákazu a len 17 % za zákaz.

zdroj: INESS

Zároveň si 59 % respondentov myslí, že zamestnávateľ by mal zamestnancom umožniť prácu v nedeľu, ak o to požiadajú. Myslí si to 57 % žien, 50 % obyvateľov obcí do 1 000 obyvateľov a až 77 % obyvateľov veľkých miest.

S tvrdením, že výpadok príjmov kvôli zákazu pracovať v nedeľu v maloobchode by mal kompenzovať štát, súhlasilo 42 % opýtaných. 

zdroj: INESS

Prieskum ukázal, že proti zákazu nedeľnej práce v maloobchode sú najviac vyhranení mladší ľudia z veľkých miest. Takýto výsledok sa dal očakávať – mladší ľudia majú radi flexibilnejší život a otvorené možnosti, vo veľkých mestách je zároveň koncentrovaná veľká časť maloobchodu s otváracími hodinami aj v nedeľu, preto sa tento zákaz dotýka viac obyvateľov z miest.

zdroj: INESS

Potvrdilo sa aj to, že ľudia na materskej či nezamestnaní ľudia požadujú viac možností privyrobiť si. Napriek istým rozdielom medzi demografickými skupinami, nesúhlas so zákazom nedeľnej práce v maloobchode či prípadná potreba kompenzácie tohto zákazu panoval naprieč všetkými sledovanými skupinami, bez ohľadu na bydlisko, vzdelanie, vek, pohlavie či zamestnanecký status. 

Prieskum ukázal, že keď sa veci pomenujú pravými menami, teda zákaz pracovať nazveme zákazom, obyvatelia Slovenska nie sú naklonení takémuto obmedzeniu ich slobody. 

Zdroj: INESS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech