Slováci veria, že veda nám uľahčuje život

  • Zamyslel si sa už nad tým, či majú vedecké výskumy a inovácie uplatnenie v bežnom živote? Túto otázku pokladali Slovákom v prieskume Bayer Barometer 2016.
geneticaproteinas
  • Zamyslel si sa už nad tým, či majú vedecké výskumy a inovácie uplatnenie v bežnom živote? Túto otázku pokladali Slovákom v prieskume Bayer Barometer 2016.

Výskum zisťoval, čo si ľudia myslia o vede a inováciách. Zistil, že 92% Slovákov odmieta tvrdenie, že vedecké objavy nie sú uplatniteľné v bežnom živote. Pritom až 89% opýtaných považuje vedu za kľúčovú pre našu budúcu prosperitu. Keby bol dostatok prostriedkov, zrejme by u nás pribúdalo viac pôvodných inovácií, pretože podľa zúčastnených nám nápady nechýbajú.

obr1

Čo konkrétne prináša veda a inovácie? Napríklad zdravie – lepšia diagnostika, účinnejšie a bezpečnejšie lieky pre dlhší a kvalitnejší aktívny život. Alebo životné prostredie – šetria ho nové metódy na zníženie spotreby energií a surovín, technológie recyklácie zase znamenajú menej odpadu. A ako je to na Slovensku? Z prieskumu vyplynulo, že aj v našej krajine je veda nespochybniteľná v oblasti zdravia, technického pokroku, či životného prostredia. Prínos vedy v oblasti rozvoja spoločnosti, rodiny a vzťahov medzi ľuďmi je už však vnímaný s väčším dešpektom.

obr2

Ak by výsledky odzrkadľovali aj záujem o rozvoj v uvedených sférach, mohli by sme sa tešiť na skvalitnenie mnohých dôležitých oblastí. Najväčší záujem, až 97%, by bol totiž o inovácie v oblasti zdravia, nasleduje životné prostredie s 92%, pracovný život s 84% a vzdelávanie s 83%. O pozitívnom sebavedomí Slovákov vypovedá časť prieskumu, v ktorej sa zisťovalo, čo považujú respondenti za prekážky inovácií. Nedostatok nápadov uviedlo len 9% opýtaných a za najväčšiu prekážku považuje 52% ľudí nedostatok prostriedkov. Obmedzené prostriedky vidia ako hlavnú prekážku inovácií starší (50-65 rokov) a viac vzdelaní ľudia (43% VŠ). Lenivosť a neochota niečo meniť a učiť sa je prekážkou predovšetkým pre mladých ľudí (18-34 rokov).

obr3

„Investícia do vedy a výskumu je v life science spoločnostiach, ako je Bayer, jedným z hlavných východísk pre hľadanie nástrojov ku skvalitneniu života. Inovácie nám pomáhajú zachytávať zmeny, ktoré môžeme využiť k nášmu spoločnému prospechu a na riešenie kľúčových problémov, ktorým čelia spoločnosti na celom svete. Či už ide o pomoc v boji proti chorobám, udržiavanie kvality života, alebo výživu svetovej populácie,“ povedal Jens Becker, generálny riaditeľ spoločnosti Bayer pre Českú republiku a Slovensko.

obr4

Tieto výsledky vyplynuli z dotazníkového prieskumu, ktorý exkluzívne spracovala spoločnosť Median. Prieskum koncom mája realizoval v spolupráci so Slovenskou Akadémiou Vied a spoločnosťou Bayer na reprezentatívnej vzorke 501 slovenských mužov a žien vo veku 18-65 rokov. Najlepšou správou, ktorú môžeme z prieskumu vyčítať je, že Slováci si začínajú uvedomovať, že veda a inovácie sú našimi užitočnými pomocníkmi. Dôležitejšie sú už len činy a iniciatíva meniť pomocou nich náš svet k lepšiemu.

Zdroj fotiek: Bayer Barometer 2016, zdroj titulnej fotky: farmaceuticos.infogenericos.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech